ส่องซอด ทางอีศาน ฉบับที่ 14

0

ส่องซอด: Enlighten
ทางอีศาน ฉบับที่๑๔ ปีที่๒
เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖

ภาษิตอีสาน “นับจอกเหล้า ๑” นับจอกเหล้า

จอกหนึ่ง พอซิกริก
จอกสอง พอแซกแรก
จอกสาม พอแปลกความ
จอกสี่ หลงพี่หลงน้อง
จอกห้า เห็นป้าว่าแม่นเมีย
จอกหก ชกปากพ่อเฒ่า
จอกเจ็ด แกล้มเป็ดแกล้มไก่
จอกแปด ฟ้อนตากแดดว่าแม่นฝนตกริน
จอกเก้า ข้าวอยู่เล้านึกอยากขายเกวียนละบาทก็ขาย
จอกสิบ หลิบพุ้นหลิบพี้
จอกสิบเอ็ด ตึ่งลึ่งตึ่ง

ภาษิตอีสาน “นับจอกเหล้า ๒” อีกอย่างหนึ่ง

จอกหนึ่ง เอ็นคอพึ่งบ่ทันปาก
จอกสอง เสียงกระซากผิดสำนวน
จอกสาม ชวนพ่อเฒ่าเป็นสหาย
จอกสี่ ชวนนายลงเป็นมิตร
จอกห้า คิดอยากด่าเมียตน
จอกหก เห็นคนเดินฮ้องใส่
จอกเจ็ด เหลียวเห็นไก่ว่าแม่นหมู
จอกแปด ใบหูแดงหน้าเคร่ง
จอกเก้า เปล่งวาจาผู้ใดมาบ่ย้าน
จอกสิบ อ่าน ก. ข. ก. กา นอนกับหมา
เกือกขี้ฝุ่น จักว่าอุ่นบ่อุ่นตากแดด
จนสาย พิษสุรามันหายเหื่อไคลไหลย้าว

ภาษิตอีสาน “นับจอกเหล้า ๓” อีกอย่างหนึ่ง

จอกหนึ่ง พุทธวาจา
จอกสอง หมากลางตลาด
จอกสาม ผ้าขาดบ่ฮู้ตัว
จอกสี่ เห็นเจ้าหัวว่าแม่นจัวน้อย
จอกห้า เห็นขี้ข้อยว่าแม่นเมียโต
จอกหก สายพังพานเพิ่นบ่พานโตพาน

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com