พ่อเฒ่าสีกับบักสอย

87

พ่อเฒ่าสีกับบักสอย

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๑๔
ปีที่๒ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖
คอลัมน์: เรื่องเล่าชุดพ่อเฒ่ากับลูกเขย
Column: Humourous Tale
ผู้เขียน: ชัด การชนะ
ลายเส้น: ศิลป์วัตร วิศาลศักดิ์

ในปัจจุบันภาวะทางเศรษฐกิจค่อนข้างจะตกต่ำลงเรื่อย ๆ เนื่องจากผู้คนในสังคมพากันฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมไปกับความอยาก บางคนใช้จ่ายเงินก็ไม่ค่อยพิจารณาว่า สิ่งใดควรจ่าย ควรซื้อ เห็นเขาได้ก็อยากได้ตามเขาถ้าคนเรามีหลักคิด เอาปัญญาเป็นตัวนำ จะทำการใดก็สำเร็จ สามารถแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในครอบครัวได้

พ่อเฒ่าสีมีลูกเขยชื่อบักสอย ปลูกบ้านเรือนอยู่ใกล้ชิดกัน พ่อเฒ่าสีชวนบักสอยผู้เป็นลูกเขยไปอบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อเสร็จจากการอบรมแล้วต่างก็ได้แนวคิดที่จะทำกิจกรรมทางการเกษตรเพื่อเสริมรายได้ โดยคิดว่าควรเลี้ยงสัตว์ประเภทใดประเภทหนึ่ง พ่อเฒ่าสีเป็นคนใจกว้าง แกมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่ง ครึ่งหนึ่งแกแบ่งให้ลูกเขย อีกครึ่งหนึ่งแกขุดสระเลี้ยงหอยแบบธรรมชาติ ด้วยการไปเก็บหอยโข่งหอยขม ที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาปล่อยลงในสระแล้วให้อาหาร หอยก็ขยายพันธุ์ไปเรื่อย ๆ เก็บกินได้ เก็บขายก็ดี

ส่วนบักสอยที่ได้ที่ดินติดกับพ่อเฒ่าสี มันคิดจะเลี้ยงหมี เพราะได้ข่าวว่าดีหมีราคาแพงมาก ใช้ทำยาบำรุงได้หลากหลาย อุ้งตีนหมีเขาก็ว่าเป็นอาหารที่เศรษฐีนิยมมาก ก็ไปติดต่อซื้อลูกหมีมาเลี้ยงหลายตัวบักสอยมันทำโรงเรือนและตาข่ายเหล็กกันหมีไว้อย่างแน่นหนา มีที่ให้อาหารตามที่ศึกษาอบรมมาแบบครบวงจร บักสอยมันวาดฝันเรื่องกำไรไว้อย่างสวยหรู ก็สรุปได้ว่า พ่อเฒ่าสีเลี้ยงหอย บักสอยเลี้ยงหมี !!

ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของพ่อเฒ่าสีกับบักสอยดำเนินการไปได้ด้วยดี ตามระบบที่ได้ไปอบรมมา แต่แล้ว…เวลาผ่านไปประมาณ ๘ เดือน บักสอยสังเกตว่าหมีในฟาร์มของมันหายไปตัวหนึ่ง มันตรวจสอบตาข่ายเหล็กก็ปกติ กุญแจคอกก็ยังแข็งแรงดี หาร่องรอยทางออกของหมีไม่พบ ! บักสอยมันสงสัยว่าหอยของพ่อเฒ่าสีไต่ขึ้นมาจากสระแล้วลอดตาข่ายเข้าไปกินหมีของมัน…บักสอยมันไปคุยกับพ่อเฒ่าสี เรื่องหอยพ่อเฒ่าสีไปกินหมีของมัน พ่อเฒ่าสีก็ปฏิเสธเสียงแข็งว่า หอยของแกมันตัวเล็กจะขึ้นไปกินหมีของบักสอยได้อย่างไร ?… แต่บักสอยมันก็ยังมั่นใจว่า หอยของพ่อเฒ่าสีต้องไปกินหมีของมันอย่างแน่นอน จึงไปฟ้องกำนันคำมี…กำนันคำมีบอกให้เฒ่าสีไปเอาหอย บอกให้บักสอยไปเอาหมีมาพิสูจน์ ตรวจดูหลักฐานร่องรอย…ดังนั้น พ่อเฒ่าสีก็ไปเอาหอย บักสอยก็ไปเอาหมี ไปให้กำนันคำมีตรวจดูหมีตรวจดูหอย ว่าสัตว์ทั้ง ๒ มีโอกาสกินกันได้หรือเปล่า จะได้ตัดสินคดีอย่างยุติธรรม !

กำนันคำมีตรวจดูปากหมีของบักสอย และตรวจดูปากหอยของพ่อเฒ่าสีอย่างถี่ถ้วน…จนได้ผลสรุป ! กำนันคำมีตัดสินไปตามรูปคดีว่า

ผลการพิสูจน์หลักฐานปรากฏชัดว่า…หอยของเฒ่าสีไปกินหมีของบักสอย เพราะปากหอยของเฒ่าสี เต็มไปด้วยขนหมีของบักสอย !

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com