บทกล่าวนำ 5/1 สายธารวัฒนธรรมเพื่อชีวิต และทิศทางอนาคต

27

สายธารวัฒนธรรมเพื่อชีวิต และทิศทางอนาคต (1)

วัฒนธรรมเป็นองค์รวมที่ซับซ้อน แต่อาจกล่าวโดยกว้าง ๆ ได้ว่า

“วัฒนธรรม” ได้แก่ รูปการณ์จิตสำนึก แสดงออกทางโลกทรรศน์-ชีวทรรศน์”, ความคิด-ความเชื่อ, กฎ-ระเบียบ, ศาสนา, ค่านิยม, คุณธรรม, ความสามารถ, ความเคยชิน

“วัฒนธรรม” ได้แก่ การดำเนินชีวิตโดยทั่วไป สัมผัสได้จากบ้านเรือน เสื้อผ้าอาภรณ์ อาหารการกิน ประเพณี พิธีกรรมการเกิด ตาย แต่งงาน การสร้างบ้านเรือน ศิลปะ ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ เรื่องที่ควรทำหรือคะลำต้องห้าม

“วัฒนธรรม” ได้แก่ วัตถุที่เกิดจากผลิตผลด้านจิตใจ รูปทรงและเนื้อหาวัตถุสะท้อนระดับวัฒนธรรมมนุษย์ เช่น แคน พิณ โปงลาง โหวด
หนังสือ เครื่องจักรกล เป็นต้น

คำว่า “วัฒนธรรม” หรือมีผู้เสนอใช้คำ “พฤติธรรม” ที่ถอดมาจากคำภาษาอังกฤษ
“Culture” เพราะงานวัฒนธรรมมีทั้งความงดงามและสร้างสรรค์ และความอัปลักษณ์ถดถอย

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com