e-shann21_backtotheroot

พร้อมสรรพรับปีใหม่ ๒๕๕๗
คอลัมน์: เดินทวนหนทาง
นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๒๑
ปีที่๒ เดือนมกราคม ๒๕๕๗
สมคิด สิงสง

อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑

๏ พ้นผ่านฉนำหนึ่ง
สติพึงคะนึงเห็น
เดือนปีกระชากเช่น
ก็จะลากสกานกลาย

๏ เตือนตนตระหนักคิด
ขณะจิตรคะนึงหมาย
ก่อนสู่ลุวันตาย
ปฏิบัติสวัสดี

๏ ปีขาลสิผ่านพ้น
มะนะท้นมนัสมี
สุขศานติ์ตลอดปี
ดุจะเช่นนิรันดร

๏ สองห้ากะห้าสี่
ปิติมีมโนสอน
เตือนตนสินั่งนอน
จะตระหนักนิยมยิน

๏ เป็นอยู่กะความจริง
สละทิ้งระงับสิ้น
เพ้อฝันประดาจิน-
ตะมโนสินึกไป

๏ วันนี้ตระหนักแน่
ขณะแท้กระทำใจ
ทำดีสิสุดไว้
บ่ชะล่าประมาทวัน

๏ ไป่รู้ ณ วันพรุ่ง
จะผดุงชิพีมั่น
ปีใหม่เฉลิมสรร-
พสนุกสนานเทอญ ๚๛

ด้วยมิตรภาพ ความรัก ความหวัง
สมคิด สิงสง
ใต้ร่มโพไฮ กระท่อมลายสือ
ธันวาคม ๒๕๕๓

…อ่านต่อในเล่ม

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com