อีศานในสถานการณ์ไวรัส“โควิด-19” ลามระบาดทั่วโลก “ให้พี่น้องป้องปาย ซำบายดี ทุกผู่ทุกคน” ( 13 )

0

อีศานในสถานการณ์ไวรัส“โควิด-19” ลามระบาดทั่วโลก

“ให้พี่น้องป้องปาย ซำบายดี ทุกผู่ทุกคน” ( 13 )

“…ถ้าผ่านการระบาดครั้งนี้ไปได้ก็ไม่มีอะไรรับประกันว่า จะเกิดโรคระบาดที่ใหญ่กว่านี้อีกในอนาคต เมืองไทยไม่น่ารอให้ถึงวันนั้น วันนี้เรามีภาคเกษตรที่เป็น “ต้นทุน” ที่สำคัญที่สุด มีศักยภาพที่จะเลี้ยงตนเองและเลี้ยงคนในโลกได้ เป็นครัวเราครัวโลกได้ดีถ้ามีการวางแผน การจัดการ การพัฒนาอย่างเหมาะสม

อยู่ที่ว่า รัฐบาลมีวิสัยทัศน์พอที่จะทุ่มเทงบประมาณ การศึกษาการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเกษตรไทยให้ก้าวหน้ามากเพียงใด “เล็กนั้นงาม” กับ “เศรษฐกิจพอเพียง” ไม่ได้แปลว่าต้องกลับไปหาอดีต อยู่แบบคนโบราณ แต่หมายถึงการสร้างระบบใหม่ที่ทำให้คนอยู่ร่วมกันได้ แบ่งปันกันได้ อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างเป็นสุข

เกิดระบบที่ใช้ความรู้ใช้ปัญญา ระบบที่กระจายอำนาจ กระจายความรับผิดชอบ ให้ทุกคน ไม่ว่าใหญ่เล็กเพียงใดให้มีส่วนร่วมในการผลักดันระบบใหม่ที่มีฐานอยู่ที่การเกษตร

เศรษฐกิจแบบ “เล็กนั้นงาม” ยิ่งใหญ่เพราะเห็นความสำคัญของคนเล็ก ๆ ทำให้คนเล็ก ๆ สามารถทำการเกษตรแบบเล็ก ๆ ที่ “พอเพียง” เลี้ยงตนเองได้ รวมกันแล้วเลี้ยงสังคม เลี้ยงโลกได้

วิกฤติโควิด-19 น่าจะเป็นโอกาสให้เมืองไทยพัฒนาทางเลือกใหม่ ระบบใหม่ เพราะเรามีทั้ง “ฐานคิด” ที่ดี คือ เศรษฐกิจพอเพียง มี “ต้นทุน” ทางทรัพยากรเพื่อการเกษตร และทุนทางสังคม คือ ระบบคุณค่าที่ดีงาม ประเพณีวัฒนธรรมของการอยู่ร่วมกันด้วยความเมตตาเอื้ออาทร

เมืองไทยวันนี้ไม่มีความรู้ความชำนาญทางเทคโนโลยีมากพอที่จะไปแข่งขันกับประเทศพัฒนาทั้งหลาย ไม่มีแรงงานราคาถูกไปแข่งกับประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ แต่มีจุดแข็งต้นทุนดีที่การเกษตร ที่ต้องการยุทธศาสตร์ที่สัมพันธ์กับข้อดีนี้ อันเป็นข้อได้เปรียบ (comparative advantage) ของสังคมไทยในโลกที่แข่งขันกันสูงนี้

อาศัยช่วงวิกฤติโควิด-19 มาตั้งหลักกันใหม่ จะได้เดินหน้าอย่างมั่นใจและเป็นตัวของเราเอง ถ้าไม่เปลี่ยน ไม่ปฏิรูป ไม่ตัดสินใจเลือกทางใหม่ในวันที่เกิดวิกฤติ เมื่อวิกฤติผ่านไปก็จะไม่มีทางทำได้แล้ว”.

รศ.ดร.เสรี พงศ์พิศ

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com