เขียนโดย

กอง บ.ก.

ณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์

ณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์ประจำคอลัมน์: นวนิยายเรื่อง: กาบแก้วบัวบาน และ ศรีโคตรบูร ประวัติย่อ: นักคิด – นักเขียน เจ้าของสมญานาม นักรบสันติภาพแห่งเขาบูโด อดีตข้าราชการครูตำแหน่งอาจารย์ 3 ระดับ 9 (ครูวิทยฐ...
Read More

สุรินทร์ ภาคศิริ

สุรินทร์ ภาคศิริ ชื่อจริง ชานนท์ ภาคศิริประจำคอลัมน์: หมอลำยุคพัฒนา (ทางอีศานรายเดือน)นามปากกา: “ทิดโส สุดสะแนน” ประวัติย่อ: นายสุรินทร์ ภาคศิริ มีชื่อจริงว่า ชานนท์ ภาคศิริ ชื่อจัดรายการวิทยุ ทิดโสโป...
Read More

พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา

พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขาประจำคอลัมน์: หอมดอกผักกะแญง (ทางอีศานรายเดือน) ประวัติย่อ: พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา เดิมชื่อ สงคราม จันทรุกขา เกิดเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2479 ที่บ้านดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังห...
Read More

นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 83

นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 83 นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๘๓ ปีที่ ๗ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ “นิตยสารรายเดือนของชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค” เรื่องเด่นในฉบับ วิญญาณการเมืองอีสาน โดย รศ.ดร.เสรี พงศ์พิศ ความล่องคง ประวัติศาสตร์ขับขานของชนชาติไท โดย ชลธิรา สัตยาวัฒนา และชายชื้น คำแดงยอดไตย หลวงพ่อคูณ เทพเจ้าด่านขุนทด ในความทรงจำ โดย สมปอง ดวงไสว พิธีบรมราชาภิเษกในตำนานอุรังคธาตุ โดย ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ เฮาอยู่ยะลา ผ้าป่าทางอีศาน โดย สฤษดิ์ ผาอาจ สิ้นสุดการเดินทาง “อุรังคธาตุ – นิทานพเนจร” โดย นัทธ์หทัย วนาเฉลิม

คำโตงโตย

“ฮ้อนกว่าไฟ ได้แก่ใจ ปกติของใจ นึกจะทำอะไรก็อยากจะทำเร็ว ๆ อยากจะให้เสร็จเร็ว ๆ ที่ว่าไฟฮ้อนก็ไม่ฮ้อนเท่าใจเพราะไฟธรรมที่ว่าร้อน ก็เผาได้แต่เฉพาะกาย

ทางอีศาน 82 : ปิดเล่ม

๐ อย่าได้วาจาเพี้ยงเขาฮอขมขื่น     คำปากอย่าได้ตื้นคือหม้อปากแบน อย่าได้แสนแพนหน้าวาจาเว้าอ่ง     ฝูงพี่น้องพงษ์เชื้อชิบ่มี ๐ (วรรณคดี “ย่าสอนหลาน”) ดร.ปรีชา พิ...
Read More

จดหมาย

วันจันทร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรียน ท่านบรรณาธิการ นิตยสารทางอีศาน ผมได้สมัครเป็นสมาชิกนิตยสารทางอีศานเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เพราะผมชอบ ศรัทธา เลื่อมใส การจัดรูปเล่ม ทุกคอลัมน์มีสาระสมบูรณ์ ครบครัน เหมา...
Read More

อิสระ หลาวทอง

กำกับศิลปกรรมภาพยนตร์เรื่องผู้แทนนอกสภา  นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ ๑ ผลงานที่สำคัญ ได้แก่ การกำกับศิลป์ภาพยนตร์ เรื่อง ครูบ้านนอก (รางวัลภาพยนตร์ดีเด่นจากเมืองทัช...
Read More

สาส์นจากทางอีศาน

๑ ความเปลี่ยนแปลง นิตยสาร “ทางอีศาน” เกิดขึ้นด้วยเป้าหมายเพื่อสร้างวัฒนธรรมการเขียนอ่านให้แพร่หลาย เข้มแข็ง และเข้าร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ สร้างสังคมแห่งปัญญาขึ้น วันนี้เราออกก้าวเดินตามทางที่วาดฝันมาเกื...
Read More

ธีระวัฒน์ คะนะมะ

ผมเกิดเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2507 เป็นชาวจังหวัดมหาสารคาม ชอบขีด ๆ เขียน ๆ และการวาดรูปมาตั้งแต่วัยเด็ก จนกลายเป็นความสุขเมื่อได้วาดรูปและอยู่กับสิ่งนี้ได้นาน ๆ แล้วพัฒนาฝีมือดีขึ้นเรื่อย ๆ
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com