เขียนโดย

กอง บ.ก.

คำโตงโตย

“มี่หลุกเม้าเน้ซ้อน ลักล้อนจ่างแผดปิ่น มีโว่ค่ายก้อเม้าจ่างเหล่ง ก๊าตั๊กสิงฮ้ายหน่าย มีเม่เม้าจ่างหักก็ ก๊าตีกผักย้านกั่น”

จดหมาย

เรื่อง ขอเชิญร่วมดำเนินการจัดเวที “ทางอีศานระดับภาค” ณ จังหวัดหนองคาย เรียน อาจารย์ปรีดา ข้าวบ่อ บรรณาธิการอำนวยการนิตยสารรายเดือน “ทางอีศาน” อ้างถึง ทางชีวิต “ทางอีศาน” ก้าวสู่ปีที่ ๗ ด้วยลึกซึ้งรากเ...
Read More

รชตะ กาญจนสุนทร “ผู้สัมผัสได้ถึงแสงเงาชีวิต”

ความรู้สึกต่อธรรมชาติ แสงเงาต้นไม้สะท้อนผิวน้ำและวัชพืชตามธรรมชาติ แสดงในมุมมอง เงาสะท้อนบนผิวน้ำและซากใบไม้ในธรรมชาติที่มีรูปร่างรูปทรงอิสระ

สาส์นจาก “ทางอีศาน”

อาการเจ็บไข้จากเส้นเลือดในสมองแตกของ “เวศม์ เวฬุคาม” – สมพงษ์ ประทุมทอง ยังทรงตัว ยังอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดญาติมิตร เพื่อนพี่น้องร่วมงาน แฟนนักอ่านผู้ติดตาม “คนนอกเครื่องแบบ” และ “ข่าวคนอีศาน” จึงต้องรอคอย และส่งใจให้ปาฏิหาริย์บังเกิด
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com