วันที่เขียน

มีนาคม 6, 2013

โครงการ โขง ชี มูล บทเรียนแห่งอกุศลนโยบาย

“นโยบายที่เป็นอกุศล ๓ ประการ คือ นโยบายที่คิดขึ้นโดยคนส่วนน้อย ไม่ได้ใช้ฐานความรู้ และมีผลประโยชน์แฝงเร้นเฉพาะตนเฉพาะกลุ่ม ซึ่งบางที่เรียกกันว่า คอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย เกิดความเสียหายใหญ่หลวงต่อสาธารณะ” (ศ.นพ.ประเวศ วะสี)
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com