Day

พฤศจิกายน 5, 2014

ทางอีศาน 31 : จดหมาย

วันนี้ผมนึกได้ว่า ผมมีหนังสือที่น่าจะส่งมาเพื่อแสดงความขอบพระคุณคุณอยูเล่มหนึ่ง คือ หนังสือ “คำกลอน พืชสมุนไพรในบ้าน” ซึ่งในเล่มก็มีการเล่าประวัติส่วนตัวของผมรวมอยู่ด้วย แต่อยากจะให้ดูที่สาระของหนังสือนี้ หากว่าส่วนหนึ่งส่วนใดในหนังสือเล่มนี้ที่คุณว่าควรจะนำเสนอในทางอีศานบ้างก็จะยินดีมาก

ชุมชนลาวในภาคกลางของสยาม (๑๓)

หลังจากสยามยกทัพใหญ่ทั้งทัพบกและทัพเรือไปตีญวนหรือเวียดนามในปี พ.ศ. ๒๓๗๖ ดังได้กล่าวไปแล้ว สงครามครั้งนั้นแม้สยามจะเกณฑ์ไพร่พลไปมากถึง ๑๒๐,๐๐๐ คน(ส่วนมากเป็นพลทหารลาว เขมร มอญ มลายู แขกจาม ทหารตะวันตกรับจ้าง) แต่ก็ต้องประสบกับความพ่ายแพ้ถอยกลับอย่างไม่เป็นขบวน ด้วยไม่ชำนาญในพื้นที่
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com