วันที่เขียน

ธันวาคม 17, 2015

ผญาสมัย (๑๒๘) ประวัติการเอิ้นภาคอีสาน

ชาตรี เสงี่ยมวงศ์ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๕๘ ปี พ.ศ. 2437 ภาคอีสาน ถูกแบ่งเป็น 3 มณฑล (ก่อนหน้านั้นเป็นเมืองประเทศราช, หัวเมืองลาว คือ ดูแลตนเองเป็นเอกเทศแต่ต้องส่งส่วยปี และพร้อมเรียกระดมพลไปช่วยกรุงเทพฯยามมีศึก) คือ มณฑลลาวกาว มณฑลลาวกลาง มณฑลลาวพวน
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com