วันที่เขียน

มีนาคม 16, 2016

มรรควิธีวิทยา Methodology (2)

นักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับผลสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นั้น นอกจากขึ้นกับเงื่อนไขหลายอย่าง เช่น ระดับวิทยาการและสภาพสังคมในขณะนั้นแล้ว การใช้มรรควิธีที่ถูกต้องก็มีความหมายมาก เช่น กาลิเลโอ, เคปเลอร์ อยู่ในยุคกลางซึ่งวิทยาการยังไม่เจริญ แต่ท่านมีมรรควิธีอันถูกต้อง จึงมีผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่ เป็นต้น
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com