วันที่เขียน

กุมภาพันธ์ 12, 2019

ลาบปลาตอง

เมื่อเสร็จจากการทำไร่ไถนา อาหารมื้อเย็นถือเป็นอีกสิ่งหนึ่ง คือ ลาบปลาตอง ที่ชาวอีสานให้ความสำคัญไม่แพ้ไปกว่าการทำมาหากินเพื่อเลี้ยงชีพ

เด่มือ มือเด่

ยามนั้นสางหลาง มือสวกซี้ กันว่าโสมม มีแต่ กำกุมบาย ต่อนอาจมเปื้อน ปานว่า บนหนนี้ ตาคนบ่เห็นฮุ่ง แท้นอ หยาบหยา หนาหนืดทึ้ง หนังด้านด่างหมอง คักแล้ว ใผมือ ยาวยาดยุ้ม หยุมแย่งแฝงฝัง โลโภ แลโมหันธ์ มืดกมล...
Read More

The Dawn of the Tai วิธีวิทยาเจาะเวลาหา ‘ยุคเพรางาย’ ~ อรุณรุ่งของชนชาติไท (๓)

แม้วัน-เวลาจะเป็นสิ่งสมมติ...แต่มนุษย์เมื่ออยู่ร่วมกันเป็นสังคม จำเป็นต้องหมายรู้ กำหนดวาระสำคัญ นัดหมาย เพื่อพบปะกันทำกิจกรรมบางอย่างร่วมกัน หนุ่มสาวบางคู่อาจมี “วันนัด” พบกันเปิดเผยในคืนเดือนเพ็ญ เช่นที่ผู้บ่าวไท-ไต-ลาว ไป “แอ่วสาว” ที่ตนหมายตาไว้

คำและความหมาย เข้าใจโลก เข้าใจชีวิต

“คำว่า artificial intelligence แปลกันเป็นไทยและติดตลาดไปแล้วว่า “ปัญญาประดิษฐ์” ซึ่งผมไม่เห็นด้วย อยากใช้คำว่า “สมองประดิษฐ์” มากกว่า
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com