วันที่เขียน

มีนาคม 6, 2019

“โครงการ วชร 079 จิตพุทธอาสาตามศาสตร์พระราชา”

วันนี้ที่วัดป่าสังข์ ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรม “โครงการ วชร 079 จิตพุทธอาสาตามศาสตร์พระราชา” วชร = วัด ชาวบ้าน ภาครัฐ 0 = ร่วมกันทำงานโดยไม่มีงบประมาณ 7 = เขตงานของ สปสช 9 = ภ...
Read More

ใบหน้านักอ่าน “ทางอีศาน”

ใบหน้านักอ่าน “ทางอีศาน” แม่ใหญ่หนา พิบูล อายุ 84 ย่าง ชาวบ้านป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด จบ ป.4 “ภาษาไทยนี่แข่งได้ ภาษาอื่นถ้าได้เรียนกะสิได่คือกัน” แม่ใหญ่ว่า แม่ใหญ่ตำหมากกินแล้วมานั่งอ่าน...
Read More
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com