วันที่เขียน

มีนาคม 8, 2019

โพธิ์สามัคคี

โพธิ์สามัคคี ลดหนี้มีแต่สุข ความเป็นอีสาน คือศูนย์รวมแห่งความหลากหลาย ทั้งวิถีชีวิต ภาษา วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ อาหารการกินและอื่น ๆ อีกมากมาย เหล่านี้คือมนต์เสน่ห์แห่งความเป็นอีสานบ้านเรา คนอีสานโดยปก...
Read More

ดนตรี วิถีผู้ไท

ในมนต์เสน่ห์บ้านสวนนอเวียง – รสสา งานดนตรี วิถีผู้ไทจัดขึ้นเมื่อปลายปี ๒๕๖๐ ที่บ้านสวนนอเวียง – รสสา บ้านบ่อสะอาด ตำบลเรณูใต้ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม  ได้สะท้อนถึงวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมการแส...
Read More

ห้องศิลป์อีสาน

ชวนตะลึง! ลึงคบูชา ราชันย์ภิเษก วันหนึ่ง ผมได้ชมภาพการแสดงแสงสีเสียง ชุด  “บูชาเทวัญ ราชันย์ภิเษก เอกบูรพาปราสาทสด๊กก๊อกธม” จัดแสดงที่ปราสาทสด๊กก๊กธม อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว เมื่อต้นปี ๒๕๖๑ ที่ผ่าน...
Read More

เที่ยวงานวัดถิ่นผู้ไท สุขใจอิ่มบุญที่ก้านเหลืองดง

หมู่บ้านก้านเหลืองดงเป็นชุมชนชาวผู้ไทที่ อพยพมาจากเมืองวัง สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว ประมาณปี ๒๓๒๗ โดยการนำของ เจ้านุลี

“สุรสีห์ ผาธรรม” ผู้ชุบชีวิต “เพลงบ้านนาลาว”

“สุรสีห์ ผาธรรม” มาเกี่ยวข้องกับเพลงลาวได้ยังไง? หลายคนอาจรู้จักสุรสีห์ในฐานะผู้กำกับหนังครูบ้านนอก แต่ไม่เคยทราบมาก่อนว่า เขาข้ามโขงไปปลุกตลาดเพลงลาวให้คึกคักขึ้นมา

เพลงเน่า และเพลงเป็นหมัน

เพลงเน่า และเพลงเป็นหมัน โดย สุรินทร์ ภาคศิริ หนังสือเพลง ส่วนนักแต่งเพลงมืออาชีพ แต่งเพลงไว้ไม่ได้บันทึกเสียงเลยก็มีเยอะ ด้วยเหตุผลเป็นนักแต่งเพลงอิสระไม่ได้สังกัดห้างสังกัดค่ายที่เขามีนักร้องพร...
Read More

บันทึกการสำรวจวิถีชีวิตลุ่มน้ำเสียวใหญ่

ออกจากบ้านหวายทั้งสองหมูุ่ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เราออกเดินทาง เวลา ๐๙.๐๐ น. เร็วกว่าทุก ๆ วัน เราเห็นบ้านหนองโง้ง หมู่ที่ ๑๐ ระหว่างนี้น้ำในลำเสียวมีน้อย ถึงแม้ว่าอากาศจะเย็นเราก็เห็นแย้วิ่งไปมาข...
Read More
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com