Day

พฤษภาคม 2, 2019

สุสานดอกไม้

สุสานดอกไม้ ฉันคือแจกันเก่าแก่อายุมาก ฉันทำให้ดอกไม้พรากจากต้น ฉันมีอายุมากเท่าไร ดอกไม้ก็โดนตัดมากเท่านั้น ความงามของแจกันเป็นอันตรายแก่ดอกไม้ ฉันเป็นแจกันมีราคาเขารักษาฉันเอาไว้ เพื่อเพิ่มความเศร้าใ...
Read More

คาถาเอาตัวให้รอด และหมู่บ้านปลอดภัย

บริษัทชั้นนำของประเทศนี้ดึงตัวข้าราชการระดับสูงจากทุกกระทรวง กรม กอง เข้าไปสังกัดกินเงินเดือนบริษัทของตน นักการเมืองใช้อิทธิพลแผ่ร่มเงาเข้าปกคุ้มข้าราชการประจำ...

นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 85

นิตยสาร “ทางอีศาน” ก้าวเข้าสู่ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๘๕ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ “นิตยสารรายเดือนของชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค" เรื่องเด่นในฉบับ • จาก “บารายปราสาทสระกำแพงน้อย” ในแผ่นดินศรีชยวรมัน สู่ “แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดย ธันยพงศ์ สารรัตน์ • ปราสาทรวงข้าว พระธาตุรวงทอง พลังศรัทธากึกก้องของชาวอีสาน โดย ธีรภาพ โลหิตกุล • เพลงประวัติศาสตร์อีสาน ผลงาน อาจินต์ ปัญจพรรค์ โดย สมปอง ดวงไสว • ‘เสือตาย เสือแทน’ : สืบสาวสานสายเสือ โดย ชลธิรา สัตยาวัฒนา และชายชื้น คำแดงยอดไตย. ภาพปก : สมภาร พรมทา

ปิดเล่ม

คอลัมน์นี้เขียนก่อนวันเลือกตั้ง และไม่รู้ผลการเลือกตั้งว่าเป็นอย่างไร แต่ก็ยังเชื่อว่า “เมืองไทยก็ยังคือเมืองไทย”เมืองไทยจะยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางคุณภาพเพราะการเลือกตั้งครั้งนี้หรอก
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com