Day

พฤศจิกายน 19, 2019

คำผญา

“งัวบ่กินหญ้าแสนสิข่มก็เขาหัก หมูบ่กินฮำแสนสิตีก็ดังเว่อ” วัวไม่กินหญ้าแม้จะกดเขาลงเขาก็หัก หมูไม่กินรำถึงจะตีจมูกก็แตกบาน

[๘] เส้นทางตามหาอรพิม ตอนที่ ๑

เริ่มตามเนื้อเรื่องที่ปาจิตเดินทางจากบ้านเกิด เมืองพรหมพันธุ์นครหรือนครธม ออกตามหานางอรพิม ไล่มาตามตำนานเมืองพิมายและนางรอง ตั้งแต่บ้านจารย์ตำรา ตามตำนานว่าปาจิตเดินทางมาถึงบริเวณนี้จึงกางแผนที่ หรือตำราดูว่าบ้านนางอรพิมอยูที่ใด เดินต่อไปจึงถึงบ้านสนุ่น มีต้นสนุ่นอยู่ใกล้ตรงนี้ และบ้านท่าหลวงจากนั้นจึงเดินต่อไปพบนางบัวแม่นางอรพิมที่บ้านสำเร็จ หรือบ้านสำริด ช่วยนางบัวทำนาจน กระทั่งจะคลอดนางอรพิม จึงไปตามหมอตำแยมาจากบ้านตำแย เมื่อนางอรพิมหัดคลานบริเวณนั้นจึงเรียกว่า ถนนนางคลาน เมื่อหัดเดินบริเวณที่หัดเดินได้ชื่อว่าบ้านนางเดิน ซึ่งเพี้ยนเสียงมาเป็นนางเหริญ

หนังสือชื่อปก “สายธารวัฒนธรรมเพื่อชีวิต และทิศทางอนาคต”

ทัวร์วัฒนธรรมอีศาน - จัดทำขึ้นเพื่ออภินันทนาการผู้ร่วมงานทุกท่าน เนื้อหาหนักแน่น มุ่งยกชูงานวัฒนธรรมขึ้นเป็นสมอง สั่งและกำกับงานเศรษฐกิจ และงานความมั่นคง จัดทำและพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในงาน “สายธารวัฒนธรรมเพื่อชีวิต ลิขิตผ่านกาลเวลา : 45 ปีลูกทุ่งสัจธรรม | 65 ปีอาทิตย์ บำรุงเอื้อ”

พระธาตุพนม

พระธาตุพนม พระธาตุที่มีผู้คนเคารพกราบไหว้เป็นที่พึ่งทางใจมายาวนานทั้งสองฝั่งโขง มีประวัติยาวนานคู่มากับอีสาน ผู้คนส่วนใหญ่จะรู้จักและเดินทางมาเพื่อกราบไหว้บูชาพระธาตุด้วยความศรัทธาปสาทะในความศักดิ์สิทธิ์และน้อมนำให้ระลึกถึงความเป็นชาวพุทธ
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com