Day

กุมภาพันธ์ 26, 2020

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม บ.ทุ่งสนุ่น ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร กับโครงการพัฒนาดนตรี-รำฟ้อน ให้แก่เยาวชน โดย “หมาเก้าหาง” – “มูลนิธิทางอีศาน” [ ๖ ]

“...เมื่อเปรียบวงดนตรีเป็นครอบครัวได้เช่นนี้ เสียงดนตรีและการแสดงจึงจะออกมาอบอุ่น...” ‘ครูซัน’ มอบกุญแจไขรหัสการทำงานร่วมกันให้กับศิษย์

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม บ.ทุ่งสนุ่น ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร กับโครงการพัฒนาดนตรี-รำฟ้อน ให้แก่เยาวชน โดย “หมาเก้าหาง” – “มูลนิธิทางอีศาน” [ ๕ ]

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม บ.ทุ่งสนุ่น ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร กับโครงการพัฒนาดนตรี-รำฟ้อน ให้แก่เยาวชน โดย “หมาเก้าหาง” - “มูลนิธิทางอีศาน” [ ๕ ] - แชร์จากเฟซ “อภิชาติ ลาดพันนา”

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม กับโครงการพัฒนาดนตรี-รำฟ้อน ให้แก่เยาวชน โดย “หมาเก้าหาง” – “มูลนิธิทางอีศาน” [ ๓ ]

สัมภาษณ์ พระมหาอภิชาติ กิตฺติวรญฺญู ประเด็น - ความสามัคคีในความหลากหลายชาติพันธุ์ และงานบุญผะเหวดที่ยิ่งใหญ่ในอุษาคเนย์

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม บ.ทุ่งสนุ่น ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร กับโครงการพัฒนาดนตรี-รำฟ้อน ให้แก่เยาวชน โดย “หมาเก้าหาง” – “มูลนิธิทางอีศาน” [ ๔ ]

กิจกรรมครั้งนี้มี “ซัน” กับ “เทอด” ดูแลเรื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน “นัด” เป็นวิทยากรสอนฟ้อนรำ เยาวชนมาจาก ๔ โรงเรียน มีพื้นฐานมาบ้าง แต่ต้องปรับตั้งแต่พื้นฐานทักษะการใช้เครื่องดนตรี ความแม่นเรื่องโน้ต เรื่องคีย์ จังหวะ ความละเอียดและลีลา ที่สำคัญต้องมีความมุ่งมั่นและตั้งใจ
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com