Day

พฤษภาคม 13, 2020

อีศานในสถานการณ์ไวรัส“โควิด-19” ลามระบาดทั่วโลก “ให้พี่น้องป้องปาย ซำบายดี ทุกผู่ทุกคน” – ไทลาว “บองปะโอน เซราะซะบาย คเนียนิจ” – ไทเขมร “เห้อพี้น้องป้องป๋าย ซ่ำบ๋ายดี๋ คู้คนเด้อ” – ไทผู้ไท “ให้อ้ายน้องป้องปาย สะบายดี สุคู่สุคนเด้อ” – ไทญ้อ ( 45 )

# เ ปิ ง อี ศ า น พื้นที่ราบสูงใหญ่แผ่ไพศาล แนวลำธารล่องจากเขาลำเนาสูง เบญจพรรณนั่นป่าใหญ่ไม้ยางยูง สรรพสัตว์ทุกหมู่ฝูงเที่ยวหากิน แผ่นนภาสุดฟ้าสุดตาเห็น ดวงตะเว็นอีเกิ้งเนิ้งคู่ถิ่น มวลดารากะพริบตาสบหน้าดิน ลมพัดโบกนกโบยบินโผผินไป
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com