Day

พฤษภาคม 18, 2020

อีศานในสถานการณ์ไวรัส“โควิด-19” ลามระบาดทั่วโลก “ให้พี่น้องป้องปาย ซำบายดี ทุกผู่ทุกคน” – ไทลาว “บองปะโอน เซราะซะบาย คเนียนิจ” – ไทเขมร “เห้อพี้น้องป้องป๋าย ซ่ำบ๋ายดี๋ คู้คนเด้อ” – ไทผู้ไท “ให้อ้ายน้องป้องปาย สะบายดี สุคู่สุคนเด้อ” – ไทญ้อ ( 50 )

# ดาวเทียม ครู บักหำและอี่หล่า 1) ดาวเทียม “การศึกษทางไกลผ่านดาวเทียม” เพื่อความเยี่ยมเทียมเท่าเราศึกษา ตลอดยี่สิบห้าปีที่ผ่านมา ก่อประโยชน์แก่ประชาประการใด ย้อนอดีตคนในยุคอาจเคยเห็น เปิดโครงการฯโดดเด่นประเด็นไหน ภาพส่งมอบทอระทัดเครื่องรับไกล ตีฆ้องร้องป่าวไปทั้งอาณา แต่สารที่ส่งกะพร่องกะแพร่ง สัญญาณรับกะหร่องกะแหร่งนักหนา เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเหลือระอา ปล่อยให้ห้อยติดข้างฝาหยากไย่คลุม

อีศานในสถานการณ์ไวรัส“โควิด-19” ลามระบาดทั่วโลก “ให้พี่น้องป้องปาย ซำบายดี ทุกผู่ทุกคน” – ไทลาว “บองปะโอน เซราะซะบาย คเนียนิจ” – ไทเขมร “เห้อพี้น้องป้องป๋าย ซ่ำบ๋ายดี๋ คู้คนเด้อ” – ไทผู้ไท “ให้อ้ายน้องป้องปาย สะบายดี สุคู่สุคนเด้อ” – ไทญ้อ ( 49 )

# ธัญทิพย์ จากพืชหญ้าผักป่าสัตว์อาศัย เพาะเมล็ดพันธุ์สืบใหม่ในวิถี ตามไร่นาทั่วโลกาบรรดามี หมื่นพันปีเลี้ยงชีวิตมนุษย์มา เป็นปัจจัยเติบใหญ่ให้ร่างกาย เป็นโอสถสู้โรคร้ายหลายสาขา เป็นชีวจิตชีววิทยา บำรุงคนวัฒนามาเนิ่นนาน
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com