Day

พฤษภาคม 25, 2020

อีศานในสถานการณ์ไวรัส“โควิด-19” ลามระบาดทั่วโลก “ให้พี่น้องป้องปาย ซำบายดี ทุกผู่ทุกคน” – ไทลาว “บองปะโอน เซราะซะบาย คเนียนิจ” – ไทเขมร “เห้อพี้น้องป้องป๋าย ซ่ำบ๋ายดี๋ คู้คนเด้อ” – ไทผู้ไท “ให้อ้ายน้องป้องปาย สะบายดี สุคู่สุคนเด้อ” – ไทญ้อ ( 51 )

บทกวี “อ อ ก แ น ว ห น้ า กั น”* ๐ เช้าหุงข้าวต้มปลากินกันอิ่มหน่ำ เริ่มลำนำจรยุทธ์ไปสุดฝัน ล้างอังโกเก็บซ่อนสัมภาระพลัน ไปเราไปไปสู่หมู่บ้านเฮา ชาวนาคือกระดูกสันหลัง ให้ชาติยั้งยืนยงคงโคตรเหง้า สุขสำราญหรือเบิกบานทุกลำเนา หม่นหมองเศร้าดูที่พลเมือง

ส่งมอบหนังสือแด่…ผู้อ่าน

“ภ า ร ต นิ ย า ย” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา คือผลงานอาจารย์แห่งอาจารย์ ท่านสืบสาส์นส่งมอบยอดภาษา คือภารตวรรษวิทยา คือเรื่องคนความเป็นมาห้าพันปี
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com