Day

มิถุนายน 19, 2020

ปราสาทพนมรุ้ง เทพสถานอีสานใต้

สมัย “ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์” ยังสถิตอยู่ที่ชิคาโก ข้าพเจ้าไม่เข้าใจหรอกว่าทำไมที่ประดิษฐานดั้งเดิม จึงอยู่เหนือซุ้มประตูทางเข้าปราสาทหินพนมรุ้ง

หนึ่งในของดีเมืองร้อยเอ็ด

คุณนิตินันท์ เปลื้องไทสงค์ ตัวแทนนิตยสารรายเดือน “ทางอีศาน” ได้ไปค้นคว้าและขอข้อมูลเรื่องสิมอีสาน ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด นอกจากได้สิ่งที่ต้องการแล้วยังได้ความรู้เรื่องอื่น ๆ ที่มีประโยชน์คุณค่ามากมาย จึงแสดงความขอบคุณและยินดีโดยมอบหนังสือแก่คุณอโณชา ทับทิม เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com