Day

กรกฎาคม 14, 2020

มอม, ตัวมอม, สิงห์มอม หมายถึงอะไร ?

ปัจจุบันนี้คงหาคนอธิบายได้ยาก มอม คือสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ มีรูปร่างลักษณะผสมระหว่าง สิงห์ เสือ แมว ค่าง นิยมทำเป็นประติมากรรมเฝ้าพุทธสถาน (ล้านนา, อีสาน, ลาว) และลายสักขา (อีสาน)
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com