นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 20

นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 20

฿100.00

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ 20 ปีที่ 2 เดือนธันวาคม 2556
ฉบับส่งท้ายปีเก่า

◙ เรื่องเด่น
– “เจ้าเป็นไผ เกิดมาทำซากอะไร” ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์
– บ้านเขาเมืองเรา โดยสนั่น ชูสกุล
– กวีเสกศิลป์แม่น้ำร้อยสาย โดยศิวกานท์ ปทุมสูติ, ทนง โคตรชมภู

รายละเอียด

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๒๐ ปีที่๒ เดือนธันวาคม ๒๕๕๖
ฉบับส่งท้ายปีเก่า

◙ เรื่องเด่น
– “เจ้าเป็นไผ เกิดมาทำซากอะไร” ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์,
– บ้านเขาเมืองเรา โดยสนั่น ชูสกุล
– กวีเสกศิลป์แม่น้ำร้อยสาย โดยศิวกานท์ ปทุมสูติ, ทนง โคตรชมภู

◙ เนื้อหาภายในเล่ม
๓ สาส์นจาก “ทางอีศาน”
๗ บทบรรณาธิการ
ส่งท้ายปี ๒๕๕๖
๘ จดหมาย | นางสาวนํ้าฝน บัวหิรัญ, สันติ อิศรพันธุ์
๑๓ กวีเสกศิลป์แม่นํ้าร้อยสาย | ศิวกานท์ ปทุมสูติ, ทนง โคตรชมภู
๑๔ เบิ่งโลก / เบิ่งไทย / เบิ่งอีสาน
๒๐ วันวานกับวันหน้า | “โชติช่วง นาดอน”
ศีลธรรมกับวัฒนธรรม
๒๒ แสงเงาคมคำ | “สันติภาพ นาโค”
อนิจัง ทุกขัง อนัตตา
๒๔ เรื่องจากปก | กอง บก.
“เจ้าเป็นไผ เกิดมาทำซากอะไร” ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์
๓๔ เรื่องจากปก (ต่อเนื่องจากปกฉบับที่ ๑๔) | วรวิทย์ ตงศิริ
วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ภูเพ็ก…พานทอง (ตอนที่ ๑)
๔๔ กินสบาย ๆ รายทาง | “เมืองแคน อิสระธรรม”
ขนมจีนที่ไม่ธรรมดา นํ้ายาสูตรเทพ…
๔๖ อีสาน : แผ่นดินแห่งการต่อสู้ | “ป.ม.ส.”
การเคลื่อนไหวล้มรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในทางรัฐสภา
๕๖ เขียนแผ่นดิน | เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
หนองหารหลวง
๕๗ อุษาคเนย์เห่กล่อม | “จินตรัย”
พญายักษ์นํ้ามือมนุษย์สุดรุกร้าย…
๖๐ อัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์อีศาน | วีระ สุดสังข์
ขะลำ วัฒนธรรมในชาติพันธุ์อีศาน
๖๓ ข่วงบักจุก | “จุก ชายคา”
๖๔ เดินทวนหนทาง | สมคิด สิงสง
สถาบันลุ่มนํ้าซีศึกษา
๖๘ คำถิ่นกลิ่นอายแขฺมร์ | “เขาบังภู”
กะลัน-กลันทะ-กันทรลักษ์-กันทรารมย์
๗๒ บ้านเขาเมืองเรา | สนั่น ชูสกุล
ขบวนชาวชุมชนฟื้นฟูแม่นํ้าโจเด้ (Kali Code)
๗๘ ข่าวคนอีศาน | “เวศม์ เวฬุคาม”
๘๒ ในเครื่องแบบ | สมพงษ์ ประทุมทอง
ท่าขอนยาง – แซงบาดาล เมืองคู่แฝด
๘๔ บทความพิเศษ | ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ
ลักษณะลาว
๙๕ นิทานก้อม | วีรยุทธ สุธาวรรณ, ศิลป์วัตร วิศาลศักดิ์
เรื่องของหนุมาน
๙๖ พื้นสืบ | “อิน อ้วยล้วย”
ความหมายและการขยายตัวของพื้นสืบ
๑๐๑ บทกวี | “เดือนดวงเดิม”
สินค้าคน
๑๐๒ รายงานพิเศษ | “เป้สีขาว”
“Asean Move” ความเหมือนในความต่าง พลังขับเคลื่อนอาเซียน !
๑๐๖ หมออีศาน | รศ.นพ. อมร เปรมกมล
มะเร็งตับ กับการรักษาทางแพทย์แผนไทย
๑๑๐ รากเมือง | กาย อินทรโสภา
เงินตราโบราณในอีสานบ้านเฮา (ตอนที่ ๓)
๑๑๔ ส่องเมือง | เสรี พงศ์พิศ
หลายเรื่องจริงที่รับกันไม่ได้
๑๑๗ แก่นเมือง | ชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต
พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ
๑๒๒ เสียงเมือง | “มหา สุรารินทร์”
ยกมือขึ้นบ๊ายบาย… ลาก่อนลาก่อน
๑๒๗ หอมดอกผักกะแญง | อัตชีวประวัติ พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา
ครูไพบูลย์ (๑)
๑๓๔ เฮาอยู่ยะลา | สฤษดิ์ ผาอาจ
สุคิริน : ไม้หอมกับหมู่เฮา (จบ)
๑๓๘ นวนิยาย | ณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์
กาบแก้วบัวบาน (ตอน ๒๐)
๑๔๖ โลกนิติคำกาพย์ภาษาลาว | กอง บก.
บทร้อยกรองของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจฺนโท จันทร์) พ.ศ. ๒๓๙๙ – ๒๔๗๕
๑๔๘ เรื่องเล่าชุดพ่อเฒ่ากับลูกเขย | “ชัด การชนะ”, ศิลป์วัตร วิศาลศักดิ์
บักใบ๋ตาเปียก
๑๕๐ เที่ยวทั่วทีป | นัทธ์หทัย วนาเฉลิม
หน้าที่
๑๕๒ ห้องศิลป์อีศาน | ธีรภาพ โลหิตกุล
มหัศจรรย์สี่พันดอน
๑๕๔ ศิลปะนำชีวิต | “ครูเบิ้ม เติมศิลป์”
ในหลวงในปฏิทิน
๑๕๙ เฮือนชานศิลปิน | ไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์
อุตสาห์ ไวยศรีแสง
๑๖๐ ปิดเล่ม | กอง บก.

พร้อมเนื้อหาอันลึกซึ้งถึงรากเหง้า จากคอลัมน์ต่าง ๆ ในเล่ม และเรื่องสั้น – เรื่องยาว กวี สาระบันเทิงต่าง ๆ ครบครัน และเข้มข้นเช่นเคย

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com