นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 21

นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 21

฿100.00

◙ เรื่องเด่น
– เมืองอีสานเมื่อพันปี โดย รศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง
– อานนท์ ประไกรวัน “ชีวิตกับความคิดดีงาม”
– ขบวนการต่อสู้แห่งฟิลิปปินส์ โดย สนั่น ชูสกุล
– เรื่องสั้นโดย วีรยุทธ สุขสว่าง ฆาตกรตัวจริง

รายละเอียด

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๒๑
ปีที่ ๒ เดือนมกราคม ๒๕๕๗
ฉบับฟ้อนรับปีใหม่

◙ เรื่องเด่น
– เมืองอีสานเมื่อพันปี โดย รศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง
– อานนท์ ประไกรวัน “ชีวิตกับความคิดดีงาม”
– ขบวนการต่อสู้แห่งฟิลิปปินส์ โดย สนั่น ชูสกุล
– เรื่องสั้นโดย วีรยุทธ สุขสว่าง ฆาตกรตัวจริง

◙ เนื้อหาภายในเล่ม
๓ สาส์นจาก “ทางอีศาน”
๗ บทบรรณาธิการ ฟ้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๗
๘ จดหมาย | ชาวราชบุรี, สันติ อิศรพันธุ์, สุริยันต์ จันทราทิตย์
๑๔ กวีเสกศิลป์แม่นํ้าร้อยสาย | ศิวกานท์ ปทุมสูติ, ทนง โคตรชมภู
๑๖ เบิ่งโลก / เบิ่งไทย / เบิ่งอีสาน
๒๒ วันวานกับวันหน้า | “โชติช่วง นาดอน” โลกนี้เป็นสมบัติร่วมกัน – 天 下 为 公
๒๔ แสงเงาคมคำ | “สันติภาพ นาโค” สู้
๒๖ สัมภาษณ์ | กอง บก. อานนท์ ประไกรวัน : ชีวิตกับความคิดฝันที่ดีงาม
๓๘ เรื่องจากปก (ต่อเนื่องจากปกฉบับที่ ๑๔) | วรวิทย์ ตงศิริ วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ภูเพ็ก…พานทอง (จบ)
๔๘ อีสาน : แผ่นดินแห่งการต่อสู้ | “ป.ม.ส.” บทบาท ส.ส. อีสานในการตั้งพรรคการเมือง
๕๖ เขียนแผ่นดิน | เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ บทเพลงปีใหม่
๕๗ อุษาคเนย์เห่กล่อม | “จินตรัย” มงคลนิมิต สู่จิตทรรศน์… “ศตวรรษิกชน”
๖๑ ข่วงบักจุก | “จุก ชายคา”
๖๒ อัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์อีศาน | วีระ สุดสังข์ ความเชื่อของชาติพันธุ์อีศาน
๖๖ เดินทวนหนทาง | สมคิด สิงสง พร้อมสรรพรับปีใหม่ ๒๕๕๗
๗๐ คำถิ่นกลิ่นอายแขฺมร์ | “เขาบังภู” โดนอาว – โดนเอาว์ – ปะอาว
๗๔ บ้านเขาเมืองเรา | สนั่น ชูสกุล ขบวนการต่อสู้เพื่อเอกราชของชนพื้นเมืองฟิลิปปินส์
๘๐ ข่าวคนอีศาน | “เวศม์ เวฬุคาม”
๘๔ ในเครื่องแบบ | สมพงษ์ ประทุมทอง บนถนนมิตรภาพ
๘๖ รายงาน “ทางอีศาน” | พิชิต ชัยสิทธิ์
๗๖ ปี คลังนานาธรรม
๙๒ เฮ็ดอยู่เฮ็ดกิน | พิชิต ชัยสิทธิ์ ไก่หมุน (ย่าง) ห้าลาว
๙๖ เมืองอีสานเมื่อพันปี | ผศ. ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง เสมา “พิมพาพิลาป”
๙๘ นิทานก้อม | วีรยุทธ สุธาวรรณ, ศิลป์วัตร วิศาลศักดิ์ เรื่องของข้าวโพด
๙๙ บทกวี | “เดือนดวงเดิม” เพื่อปีใหม่ ๒๕๕๗
๑๐๐ รายงานพิเศษ | “เป้สีขาว” พระอัจฉริยภาพที่สร้างแรงบันดาลใจ สู่ “นิทานชุดตามรอยพระราชา” และ “นวนิยายชุดลูกไม้ของพ่อ”
๑๐๔ หมออีศาน | ศ.นพ. อมร เปรมกมล นํ้า กับการรักษาโรค
๑๐๘ รากเมือง | กาย อินทรโสภา เงินตราโบราณในอีสานบ้านเฮา (ตอนที่ ๔)
๑๑๒ ส่องเมือง | เสรี พงศ์พิศ ประชาธิปไตยแนวดิ่ง
๑๑๔ แก่นเมือง | ชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต พระธรรมโมลี
๑๑๙ เสียงเมือง | “มหา สุรารินทร์” ดอกฟ้าแดนอุดร เพลงที่แต่งในร้านตัดผม
๑๒๓ โลกนิติคำกาพย์ภาษาลาว | กอง บก. บทร้อยกรองของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจฺนโท จันทร์) พ.ศ. ๒๓๙๙ – ๒๔๗๕
๑๒๔ หอมดอกผักกะแญง | อัตชีวประวัติ พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา ครูไพบูลย์ (๒)
๑๓๐ เฮาอยู่ยะลา | สฤษดิ์ ผาอาจ ทวนทางที่ย่างก้าว
๑๓๔ เรื่องสั้น | วีรยุทธ สุขสว่าง ฆาตกรตัวจริง
๑๔๐ นวนิยาย | ณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์ กาบแก้วบัวบาน (ตอน ๒๑)
๑๔๘ เรื่องเล่าชุดพ่อเฒ่ากับลูกเขย | “ชัด การชนะ”, ศิลป์วัตร วิศาลศักดิ์ ส่องซอด สู่อาเซียน
๑๕๐ เที่ยวทั่วทีป | นัทธ์หทัย วนาเฉลิม วาระสุดท้าย… ที่แท้จริง
๑๕๒ ห้องศิลป์อีศาน | ธีรภาพ โลหิตกุล ทำชั่วได้ดี…ไม่มีหรอก
๑๕๔ ศิลปะนำชีวิต | “ครูเบิ้ม เติมศิลป์” ๒๐ ปี ศิลป์สิรินธร
๑๕๙ เฮือนชานศิลปิน | ไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์ สมชัย กตัญญุตานันท์ (“ชัย ราชวัตร”)
๑๖๐ ปิดเล่ม | กอง บก.

พร้อมเนื้อหาอันลึกซึ้งถึงรากเหง้า จากคอลัมน์ต่าง ๆ ในเล่ม และเรื่องสั้น – เรื่องยาว กวี สาระบันเทิงต่าง ๆ ครบครัน และเข้มข้นเช่นเคย

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com