นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 36

นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 36

฿100.00

เรื่องเด่น
– สงกรานต์ในคัมภีร์สุริยยาตร์
– ปั่นจักรยานธรรมชาติยาตราบอกรักแม่นํ้ามูน
– ลูกเดือยกับซุปไก่ฟ้าในตำนาน
– ตามรอยเมืองสีโคดเก่า สปป.ลาว

รายละเอียด

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๓๖
ปีที่ ๓ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘
ฉบับ ๕ รอบพระชันษาสมเด็จพระเทพรัตน์

เรื่องเด่น
– สงกรานต์ในคัมภีร์สุริยยาตร์
– ปั่นจักรยานธรรมชาติยาตราบอกรักแม่นํ้ามูน
– ลูกเดือยกับซุปไก่ฟ้าในตำนาน
– ตามรอยเมืองสีโคดเก่า สปป.ลาว

เนื้อหา
๘ บทบรรณาธิการ แสงสว่างส่องทางสังคมไทย
๑๐ จดหมาย | สมภาร แคนลาด, สุนทร, กัญญา ลีลาลัย
๑๒ เบิ่งโลก / เบิ่งไทย / เบิ่งอีสาน
๑๙ แสงเงาคมคำ | “สันติภาพ นาโค” ทุ่งนา
๒๐ วันวานกับวันหน้า | “โชติช่วง นาดอน” ในวิกฤติมีโอกาส
๒๓ เรื่องจากปก | อุมารินทร์ ตุลารักษ์ ๕ รอบพระชันษาสมเด็จพระเทพรัตน์ และ ๑ ทศวรรษ รางวัลมรดกอีสาน
๓๐ เปิดผ้าม่านกั้ง | ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ สงกรานต์ ผ่าน เคลื่อน ย้าย : อะไรผ่าน อะไรเคลื่อน อะไรย้าย
๓๕ เรื่องจากปก (เรื่องต่อเนื่องจากฉบับที่ ๓๓) | ทองแถม นาถจำนง อีศาน : เทพบดีที่ยิ่งใหญ่ (๔) สฑาศิวะ
๓๙ ผญานิพนธ์ | ชัชวาลย์ โคตรสงคราม เฮียมบ่มีใจคิดใคร่เมือเมืองบ้าน
๔๐ มรดกวัฒนธรรมจากบ้านจิมฯ | “ศิรเทพ ๑๑๐๗๘” อรรธนารีศวร (๒)
๔๕ ที่นี่…กรมราษฎรส่งเสริม | ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ ธรรมะจากไก่
๔๗ ข่วงบักจุก | “จุก ชายคา”
๔๘ อัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์อีศาน | วีระ สุดสังข์ บทสรุปตอนท้าย
๕๒ คำถิ่นกลิ่นอายแขฺมร์ | “เขาบังภู” ปาหัง, เปรัค, เบตง, มะริด (๒)
๕๖ ข่าวคนอีศาน | “เวศม์ เวฬุคาม”
๖๐ นอกเครื่องแบบ | สมพงษ์ ประทุมทอง นํ้าอีสาน
๖๓ ล้านนาคดี | “อินทร์ ลงเหลา” เจ้าไชย (ชัย) เชษฐาธิราชเสด็จฯไปเชียงใหม่ : ข้อมูลฝ่ายลาว
๖๖ รายงาน “ทางอีศาน” | กอง บก. เมืองสีโคดเก่า ณ บ้านหนองเรือทอง แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
๗๒ หมอลำยุคพัฒนา (เรื่องจากปกต่อเนื่องจากฉบับที่ ๓๔) | “ทิดโส สุดสะแนน” หมอลำผสมเพลง
๗๙ เขียนแผ่นดิน | เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ น่านนํ้าพอง
๘๐ บ้านเขาเมืองเรา | สนั่น ชูสกุล บทเรียนรู้จากธรรมชาติยาตรา ๒๕๕๘ ตอน ปั่นจักรยานบอกรักแม่นํ้ามูน
๘๘ ผักหญ้าหมากไม้ | ผศ.ดร.ไชยยง รุจจนเวท ลูกเดือยกับซุปไก่ฟ้าในตำนาน
๙๒ ทักษิณคดี | ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์ ความเกื้อกูลของคน ๒ วัฒนธรรม ณ ชุมชนวัดคลองแห
๙๗ สาส์นลึบให้สูญ | “บุญมา ภูเม็ง” และ สงวน มั่งมูล ละครสากฮ้าย (ละครฉากร้าย)
๙๘ กลอนลำฮีต-คอง | “สุนทร ชัยรุ่งเรือง” ประเพณีเดือนห้า
๑๐๐ ตำนานการเกิดฮีตสิบสอง | “นาค สามโลก” ฮีตเดือนห้า
๑๐๘ ฮีตปราชญ์คองสงฆ์ | ผศ.ดร. สุขพัฒน์ อนนท์จารย์ พระเทพปัญญาเมธี (ปราชญ์ ญาณผาด) เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
๑๑๔ นักเขียนอีสาน | “เจน อักษราพิจารณ์” “เวทย์ บูรณะ” : นักหนังสือพิมพ์ผู้เปี่ยมอุดมการณ์
๑๑๘ หมออีศาน (เรื่องต่อเนื่องจากฉบับที่ ๓๔) | ศ.นพ.อมร เปรมกมล ศาสตร์และศิลป์แห่งการรักษาโรคด้วยธรรมชาติ (๒) ปัจจัยเสี่ยงในการรับการรักษาอาการจุกแน่นท้อง
๑๒๔ เรื่องเล่าชุดพ่อเฒ่ากับลูกเขย | “ชัด การชนะ”, ศิลป์วัตร วิศาลศักดิ์ รักลูก
๑๒๖ ส่องเมือง | เสรี พงศ์พิศ ปราชญ์ชาวบ้าน (๑)
๑๒๙ ผญาสมัย | ชาตรี เสงี่ยมวงศ์ แดดหม
๑๓๐ เสียงเมือง | “มหา สุรารินทร์” คนขี่หลังควาย
๑๓๔ เฮาอยู่ยะลา | สฤษดิ์ ผาอาจ สาวยะลาพาเที่ยว (จบ)
๑๓๘ นวนิยาย | ณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์ ศรีโคตรบูร ตอน ๑๑
๑๔๒ รายงานโครงการสะหวันซิตี | กอง บก. ความก้าวหน้าโครงการสะหวันซิตี เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน – เซโน สะหวันนะเขต – มุกดาหาร
๑๔๕ กินสบาย ๆ รายทาง | “คำ คิดตรง” “สวนเมืองพร”: ทิวทัศน์อ่างเก็บนํ้าลำตะคอง
๑๔๖ ของชิ้นเอกทางอีศาน | นิวัติ กองเพียร ธรรมาสน์วิเศษ สิงห์เทินปราสาท
๑๕๐ บทกวี | อนุวัฒน์ แก้วลอย ดวงตะวันในดวงใจ
๑๕๑ ม่วนซื่นอีหลี | “สี นานวล”
๑๕๒ ห้องศิลป์อีศาน | ธีรภาพ โลหิตกุล โขงนทีสีทันดร ตอน ๑๕ วิมานแห่งการสมานฉันท์ พุทธ – ผี – พราหมณ์
๑๕๖ ศิลปะนำชีวิต | “ครูเบิ้ม เติมศิลป์” คนขายนํ้าแข็งกับทีแปรงงานศิลป์
๑๕๙ เฮือนชานศิลปิน | ไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์ กิตติ พลศักดิ์ขวา
๑๖๐ ปิดเล่ม | กอง บก.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com