ป้ายประกาศ

นักเขียนอีสาน

เริ่มแล้วนวนิยายแห่งชีวิตที่ยังไม่เคยตีพิมพ์ ของ อุดร ทองน้อย เรื่อง “ดอกขะเจียวจากโคกขี้แลน”

จารย์แก้ว กับ จารย์บุญ สองเสี่ยวออกจากหมู่บ้าน เดินทางไกลไปหาเรียนวิชามาสร้างบ้านแปงเมือง บนยอดสูง'ภูปุ' ฐานส้องสุมกำลังของข่าเรอแดว สองเสี่ยวฝ่าด่านทดสอบโหดหินจนได้รับการต้อนรับ กระทั่งจารย์บุญได้ 'อีแพง' ลูกสาวผู้นำ - เพียกมมะแดง มาเป็นคู่ครอง ที่สำคัญจารย์บุญได้รับทอดดาบต้นตระกูลเผ่าข่า 'ดาบตาวฮางเซ็ง' มาไว้พิทักษ์รักษาและเพื่อกู้บ้านกู้เมือง

สโมสรนักเขียนภาคอีสาน : ตำนานคนวรรณกรรมจากที่ราบสูง (6)

สโมสรนักเขียนภาคอีสาน มีพันธกิจและบทบาทในการขับเคลื่อนแนวรบด้านวรรณกรรม เชื่อมโยงสู่ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับประเทศ และต่างประเทศ

คงฤทธิ์ หลาวทอง

อาจารย์ต้นน้ำเดินทางไปสอนคนพิการตามบ้าน เพื่อส่งเสริมอาชีพให้คนพิการสามารถผลิตงานศิลปะ สร้างรายได้เพื่อเลี้ยงชีพโดยไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม

สโมสรนักเขียนภาคอีสาน : ตำนานคนวรรณกรรมจากที่ราบสูง (๕)

ครูภาษาไทย ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น จากเมืองพล เชี่ยวชาญทั้งอักษรไทย อักษรธรรม เขียนบทกวี บทเพลง บทวีดิทัศน์ นำเสนอเรื่องราวแสง สี เสียง ความเป็นมาของท้องถิ่น

สามทศวรรษกลุ่มวรรณกรรมลำน้ำมูล (๔)

นักเขียนกลุ่มวรรณกรรมลำน้ำมูล  บนจากซ้าย โชติ ศรีสุวรรณ, เจริญ กุลสุวรรณ, เสถียร ยอดดี ล่างจากซ้าย ไพวรินทร์ ขาวงาม, สัญญาลักษณ์ ดอนศรี, บัวกันต์ วิลามาศ กลุ่มวรรณกร...
Read More

อิสระ หลาวทอง

กำกับศิลปกรรมภาพยนตร์เรื่องผู้แทนนอกสภา  นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ ๑ ผลงานที่สำคัญ ได้แก่ การกำกับศิลป์ภาพยนตร์ เรื่อง ครูบ้านนอก (รางวัลภาพยนตร์ดีเด่นจากเมืองทัช...
Read More

ธีระวัฒน์ คะนะมะ

ผมเกิดเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2507 เป็นชาวจังหวัดมหาสารคาม ชอบขีด ๆ เขียน ๆ และการวาดรูปมาตั้งแต่วัยเด็ก จนกลายเป็นความสุขเมื่อได้วาดรูปและอยู่กับสิ่งนี้ได้นาน ๆ แล้วพัฒนาฝีมือดีขึ้นเรื่อย ๆ

รชตะ กาญจนสุนทร “ผู้สัมผัสได้ถึงแสงเงาชีวิต”

ความรู้สึกต่อธรรมชาติ แสงเงาต้นไม้สะท้อนผิวน้ำและวัชพืชตามธรรมชาติ แสดงในมุมมอง เงาสะท้อนบนผิวน้ำและซากใบไม้ในธรรมชาติที่มีรูปร่างรูปทรงอิสระ
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com