Tag

ส่องซอด

ส่องซอด โดย ต้อง บุตรศรีชา

ผมเคยได้ยินชื่อนี้ “บุญประทายข้าวเปลือก” แต่ไม่ค่อยแพร่หลายครับ แต่ลักษณะการทำบุญ คือหลังฤดูเก็บเกี่ยวชาวบ้านจะนำข้าวเปลือกไปถวายวัดเพื่อนำไปขาย นำเงินที่ได้มาบูรณะวัดวาอาราม ศาสนาคาร และกิจกรรมของสงฆ์

ส่องซอด

คำสอนของหลวงปู่ปรีดา (ทุย) ฉนฺทกโร วัดป่าดานวิเวก (วัดดงศรีชมภู) ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

“ส่องซอด” โดย ต้อง บุตรศรีชา – ผู้ใหญ่บ้านแห่งหมู่บ้านอีสาน จิมฯฟาร์ม ปักธงชัย

คำว่า “น้องวัว” คือ รกวัว นั่นเอง แต่คนลาวอีสานชอบเรียกว่า น้องวัว เพราะเมื่อแม่วัวออกลูกวัวมาแล้ว”รกวัว”จะออกมาตามหลัง จึงเป็นที่มาของคำว่า “น้องวัว”

ส่องซอด

สำหรับประเทศอุตสาหกรรมยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดว่า หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์จะส่งผลต่อเศรษฐกิจและตลาดแรงงานอย่างไร
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com