๐ กินข้าวปลาอาหารกันอิ่มหน่ำ     เริ่มลำนำเดินทางสู่ฝั่งฝัน
ล้างถ้วยชามเก็บสัมภาระพลัน                 ไปเฮาไปหมู่กันกลับบ้านเฮา
คนไฮ่นาคือกระดูกสันหลัง                   ให้ชาติยั้งยืนยงคงโคตรเหง้า
สุขสำราญหรือเบิกบานย่านลำเนา              หม่นหมองเศร้าดูที่พลเมือง

          ๐ วันวันเงินร้อยบาทยังหายาก      คิดกินอยากเกินร้อยนั้นเป็นเรื่อง
งบประมาณล้านล้านบาทสาดสิ้นเปลือง          พวกเหลือบเหลืองคนมีสีตีปล้นชิง
เศษเม็ดเงินสร้างภาพประชานิยม              เพิ่มเติมความขื่นขมระทมยิ่ง
คนขี่คนไม่เคยก้มมองความจริง               เขาเร่งวิ่งรุกรี้ขี่เราไป
เขาคุยโวโอ้อวดสวดพอเพียง                จะช่วยเลี้ยงชีวิตให้สดใส
เขาบอกให้อดทนกังวลใด                   แต่เขาไม่เลิกผูดขาดอำนาจครอง

          ๐ เฮาจึงต้องฟื้นเสรีมีศรีศักดิ์      ร่วมตระหนักพลังตนชนทั้งผอง
ทรนงธงนำท่วงทำนอง                     ร่วมตรึกตรองด้วยปัญญาฝ่าภัยพาล
ไปเฮาไปปรับทุกข์สุขพี่น้อง                 เรียนรู้แนวฮีตคองคล้องประสาน
รวมภูมิรู้สู่ปัจจุบันหมั่นสร้างงาน               ค่านิยมตมดักดานรื้อลาญไป.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com