งานสำแดงภูมิปัญญาสำคัญประจำปี 2565 แถลงข่าวเมื่อวันที่ 10 มกราคม กำหนดจัดวันที่ 3 – 6 กุมภาพันธ์ วันนี้มีประกาศเลื่อนไปจัดวันที่ 3 – 6 มีนาคม

งานสำแดงภูมิปัญญาสำคัญประจำปี 2565 แถลงข่าวเมื่อวันที่ 10 มกราคม กำหนดจัดวันที่ 3 – 6 กุมภาพันธ์ วันนี้มีประกาศเลื่อนไปจัดวันที่ 3 – 6 มีนาคม  ดั่งนี้ “คณะท่องเที่ยววัฒนธรรมทางอีศาน” ที่กำหนดเดินทางไปสกลนครระหว่างวันที่ 4 – 7 มีนาคม ก็จะได้ซึมซับอารยธรรมอีสานเหนืออย่างรอบด้านและเต็มอิ่ม

แถลงข่าวงานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้าน มูนมังอีสาน ครั้งที่ ๑๓ “ฮอยฮีตศรัทธา”แถลงข่าวงานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้าน มูนมังอีสาน ครั้งที่ ๑๓ “ฮอยฮีตศรัทธา” ณ บริเวณริมห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 3 – 6 ก.พ. 2565

https://www.facebook.com/sakonnakhon/videos/3003618493225311/

ที่มา : เพจ สกลนคร ซิตี้

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com