ท่องเที่ยววัฒนธรรม”ทางอีศาน” ครั้งที่ 3 มุ่งหน้าแอ่งอารยธรรมอีศานเหนือ ( 1 )

0

ท่องเที่ยววัฒนธรรม”ทางอีศาน” ครั้งที่ 3
มุ่งหน้าแอ่งอารยธรรมอีศานเหนือ
( 1 )

~ เยือนพิพิธภัณฑ์ภูพาน แหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของสกลนคร ดินแดนอารยธรรม 4 ธรรม ได้แก่ ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม อารยธรรม

~ ชมพิพิธภัณฑ์สถานอาจารย์มั่น ภูริทัตเถระ และเจดีย์จันทโรเจติยานุสรณ์ ที่วัดป่าสุทธาวาส

~ เดินทางไปยังถ้ำผาแด่น ดินแดนประติมากรรมหินทราย ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามโดดเด่นบนหน้าผา

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com