ท่องเที่ยววัฒนธรรม “ทางอีศาน” ครั้งที่ 3 มุ่งหน้าแอ่งอารยธรรมอีศานเหนือ ( 10 )

ท่องเที่ยววัฒนธรรม “ทางอีศาน” ครั้งที่ 3

มุ่งหน้าแอ่งอารยธรรมอีศานเหนือ ( 10 )

~ เรียนรู้เรื่องคราม ลงมือย้อมคราม และเป็นเจ้าของเสื้อ/ผ้าพันคอ หนึ่งเดียวในโลก ณ สวนแมน (Creative Crafts Center)

ปราชญ์ นิยมค้า เขียนจากใจไว้ในนิตยสาร “ทางอีศาน” ตอนหนึ่งว่า

“คราม คือ ความลึกลับ คือชีวิต คือวิถีชีวิต คือประเพณี คือวัฒนธรรมคือ การรวมศาสตร์ ศิลป์ และความเชื่อสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นอย่างไม่เปิดเผย…

คราม คือ ศิลปะ คือศิลปะพื้นบ้าน คือศิลปะชั้นสูง…

สีย้อมคราม คือ สีฟ้าที่อ่อนที่สุดถึงสีน้ำเงินอมม่วงที่เข้มที่สุด…

คราม คือ สมุนไพร คือยา คือเครื่องสำอาง…

คราม คือ ความพอดี คือความสมดุล…

คราม คือ เวลา คือฤดูกาล คือการรอคอย…

คราม คือ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส และใจ…

สีย้อมคราม คือ สีฟ้าที่อ่อนที่สุดถึงสีน้ำเงินอมม่วงที่เข้มที่สุด

ย้อมครามคือการย้อมเย็น ไม่ใช้การต้มเพื่อให้ติดสี

ครามเป็นสีย้อมที่มีชีวิต มีจุลินทรีย์หลายล้านตัวอาศัยอยู่ในหม้อย้อม คนย้อมครามต้องสังเกตทุกรายละเอียดของหม้อคราม

ตั้งแต่สีเนื้อคราม สีน้ำย้อม สีฟองคราม ขนาดฟองคราม ชิมรสชาติ ดมกลิ่น ฟังเสียงของฟองคราม สัมผัสความหนืดความลื่นของน้ำครามทุก ๆ ครั้งที่ย้อมและรู้สึกถึงพลังในน้ำย้อมคราม

หัวใจของสีคราม หาใช่ที่สีคราม หากแต่คือคนย้อมครามนั่นเอง.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ปราชญ์ นิยมค้า

*ปราชญ์ นิยมค้า (“แมน”) ~ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Mann Craft , ครามทอง และสวนแมน Creative Craft Center เป็นคนสกลนครโดยกำเนิด มีความมุ่งมั่นตั้งใจใฝ่ ‘สืบสาน สร้างสรรค์ อีสานศิลป์’ ให้อยู่ในวิถีชีวิตคนในสังคมปัจจุบัน บนแนวทางผสมผสานความคิดสร้างสรรค์และองค์ความรู้จากทั่วโลก เพราะเชื่อมั่นถึงความหลากหลายและการประยุกต์ปรับใช้.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com