นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 69

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๖๙
ปีที่ ๖ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐
นิตยสารรายเดือนของชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค
ลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต

เรื่องเด่น :
– ตาม “ลาว คำหอม” ไปเยี่ยมชายแดนใต้ โดย ประวี ศรีนอก
– ชลธิรา สัตยาวัฒนา เริ่มสาวรกรากคนไทฯ ด้ำ แถน กำเนิดรัฐไท
– จำนงค์ ทองภิรมย์ พาโสเหล่ – “หูก” กับ “กี่” ต่างกันหรือไม่?
– เฮฮาสาระ “ยึดมั่น – ถือมั่น” กับ สหภพ ปานทอง
– “พรปีใหม่ ๒๕๖๑” จาก ชาตรี เสงี่ยมวงศ์

๑ เขียนมนุษย์ | ช่วง มูลพินิจ ชีวิตปัจจุบัน
๓ บทบรรณาธิการ | ปรีดา ข้าวบ่อ ชูอาวุธ – “วัฒนธรรม” ขึ้น
๖ สาส์นจาก “ทางอีศาน”
๙ เฮือนชานศิลปิน | กอง บ.ก. ถิ่นเกิดกำเนิดคนและศิลปะ จีรศักดิ์ ลิวไธสง
๑๒ ห้องศิลป์อีศาน | ธีรภาพ โลหิตกุล นันทบุรีศรีนครน่าน
๑๗ เขียนแผ่นดิน | เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ มวยโบราณ
๑๘ ผญาสมัย | ชาตรี เสงี่ยมวงศ์ พรปีใหม่ ๒๕๖๑
๑๙ ส่องเมือง | เสรี พงศ์พิศ โลกใหม่ในศตวรรษที่ ๒๑
๒๖ เบิ่งโลก – เบิ่งไทย | “โชติช่วง นาดอน” ความยากจนและเครื่องชี้วัด
๓๐ คำเก่าอย่าฟ่าวลืม | จำนงค์ ทองภิรมย์ หูก กับ กี่ ต่างกันหรือไม่?
๓๕ ด้ำ แถน กำเนิดรัฐไท | ชลธิรา สัตยาวัฒนา (๑) “ผีซ้ำ ด้ำพลอย” (๒) “สืบด้ำแถน”
๔๑ บทกวี | “มณีกานต์” หวนคืนเหมันต์
๔๒ ภูมิบ้านนามเมือง | “เขาบังภู” กาลึม กะรึม (เวียงจัน) กาลึม (อุดรฯ) คันลึม (อุบลฯ) หวายหลึม (ร้อยเอ็ด) คึมชาด (ขอนแก่น)
๔๗ บทกวี | ชนากานต์ เหลียงพานิช “จึงความจนก็งาม…แค่ความพอ”
๔๘ เปิดผ้าม่านกั้ง | ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ ลุ่มแม่น้ำโขงยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในตำนานอุรังคธาตุ
๕๔ วัฒนธรรมแถน | ทองแถม นาถจำนง (๑) อ่านเอกสารชั้นต้นกันก่อน
๖๑ รายงานทางอีศาน | ประวี ศรีนอก ตาม “ลาว คำหอม” ไปเยี่ยมชายแดนใต้
๗๒ ฮีตปราชญ์คองสงฆ์ | ผศ.ดร. สุขพัฒน์ อนนท์จารย์ พระเทพปริยัตยาจารย์ (สุพจน์ วัณฑมาตร์) (ม) เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
๘๐ ลูกเถ้าแก่บ้านนอก | สุรินทร์ ภาคศิริ (๒๗) เปิดตาไปกับทัวร์
๘๔ เสียงเมือง | “ทิดโส สุดสะแนน” ปีใหม่ โลกใหม่ โลกล้วนมายา ปัญญาประดิษฐ์
๘๗ มนต์เพลงสองฝั่งโขง | “บรรณวัชร” “บัวเงิน ซาพูวง” กับเพลง “สันละเสินเจ้าอานุวง”
๙๑ นอกเครื่องแบบ | สมพงษ์ ประทุมทอง วรรคทองในวรรณกรรมเพื่อชีวิต เพื่อประชาชน (ตอนที่ ๒)
๙๔ ศัพท์เพเหระ | ประสิทธิ์ ไชยชมพู กะบูน จะบูน สะบูน
๙๖ ข่าวคนอีศาน | “เวศม์ เวฬุคาม”
๑๐๐ แม่ช้อยนางรำ | สันติ เศวตวิมล (๑๔) เจริญอาหารหวานคาว
๑๐๔ วิถีผู้ไท | เพ็ญศรี นิลโสม (๒๑) ท่องเที่ยววิถีถิ่น วิถีผู้ไท
๑๐๘ รายงาน | จิตติ กิจพงษ์ประพันธ์ ข้อสรุปจากเวทีรับฟังความคิดเห็น สถานการณ์นโยบายการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม ในพื้นที่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
๑๑๕ บทกวี | อรภินทร์ ภูกำพร้า บทกวีรักต่างเฉดสี
๑๑๖ ท้าวไซยคำเลาะทัวร์ | วรวิทย์ ตงศิริ น้ำพระทัยพระเมตตาในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่มีต่อชาวไทย ตอน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน (ตอนที่ ๒) เส้นทางเสด็จสำรวจสร้างอ่างเก็บน้ำตาดไฮใหญ่
๑๒๒ ลานข่วงคำกวี | “บุญผลา แสงดาวดั้ง” อดีตฮ่มสำสา, ไม้แก่นหล้อนถ่อลม, น้ำฮ้อนปลาเป็น น้ำเย็นปลาตาย, เสริมกรรมดี
๑๒๔ นักเขียนอีสาน | “เจน อักษราพิจารณ์” ดร.สุรจิตต์ จันทรสาขา : นักหนังสือพิมพ์ นักค้นคว้า ภูมิปัญญาแห่งมุกดาหาร
๑๓๒ หงายหลังถ่วน | “ปลัดตื้อ” นายฮ้อยเมียตาย
๑๓๓ รายงาน | สุชาติ สุขประสิทธิ์ การปั้นพระปางปฐมเทศนา
๑๓๙ นวนิยาย | ณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์ ลายแถนฟ้า ตอน ๑๒
๑๔๖ ไผว่าอีศานฮ้าง | สมปอง ดวงไสว เมื่อคนโคราชมาขายโรตี
๑๕๑ สาส์นลึบให้สูญ | “บุญมา ภูเม็ง” คมวาทบาดแผล
๑๕๒ เฮฮาสาระ | สหภพ ปานทอง ยึดมั่น – ถือมั่น
๑๕๔ บทกวี | “ปัณณ์อักษรา” แม่น้ำแม่เอย
๑๕๕ มรดกวัฒนธรรมจากบ้านจิมฯ | “ศิรเทพ ๑๑๐๗๘” พระวัชรสัตว์พุทธะ? ศิลปะลพบุรี
๑๖๐ ปิดเล่ม | กอง บ.ก.

ติดตามเนื้อหาในเล่มได้ที่…
ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป ซีเอ็ด นายอินทร์
สั่งซื้อ: 02-552-4070
อีเมล: e-shann@hotmail.com
หรือสมัครสมาชิกคลิกที่นี่

อีบุคราคาเพียง 60 บาท ที่
MebMarket
4Dbook
DDeBook

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com