นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 71

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๗๑
ปีที่ ๖ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑
นิตยสารรายเดือนของชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค
ลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต

เรื่องเด่น :
– เดินทาง “ตามรอยโลกมลายู” โดย ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์
– ก่อนเป็น “อีสาน” และเจ้าแก้วมงคลสร้างเมืองทุ่ง โดย ธวัชชัย พิณะพงษ์
– เขาใหญ่ในความหลากหลาย โดย สุชาติ สุขประสิทธิ์
– ข้าว มะพร้าว กัญชา โดย เสรี พงศ์พิศ

๑ เขียนมนุษย์ | ช่วง มูลพินิจ ทีเร็กซ์ยุคนีโอไดโนเสาร์
๓ บทบรรณาธิการ | ปรีดา ข้าวบ่อ ครอบขังไทย
๖ สาส์นจาก “ทางอีศาน” กราบอาจารย์กรุณา – อาจารย์เรืองอุไร กุศลาสัย
๙ เขียนแผ่นดิน | เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ห้วยดอกเกด
๑๐ เฮือนชานศิลปิน | กอง บ.ก. จักรกฤษณ์ การะเกต
๑๓ ห้องศิลป์อีศาน | ธีรภาพ โลหิตกุล ม้านั่งไม้ประดับครุฑพ่าห์ กรณี “ดราม่า” ณ น่าน
๑๗ จดหมาย | แม่น้ำสงคาม, สุชาติ สุขประสิทธิ์, ธวัชชัย พิณะพงษ์
๑๙ ผญาสมัย | ชาตรี เสงี่ยมวงศ์ โคกแล้ง
๒๐ อะคาเดมีชีวิต | เสรี พงศ์พิศ ข้าว มะพร้าว กัญชา
๒๔ เบิ่งโลก – เบิ่งไทย | “โชติช่วง นาดอน” เกษตรกรรายย่อยกับทุนนิยม
๒๘ ที่ราบสูง ๒๐ จังหวัด | ธันยพงศ์ สารรัตน์ ขอนแก่น (๒)
๔๐ ภูมิบ้านนามเมือง | “เขาบังภู” ภูมิกันดาร – ภูมิกันดาล – เพี้ยราม – เมืองเพีย
๔๕ หงายหลังถ่วน | “ปลัดตื้อ” กินไข่ต้ม
๔๗ ศัพท์เพเหระ | ประสิทธิ์ ไชยชมพู จองหอง
๔๘ วัฒนธรรมแถน | ทองแถม นาถจำนง (๓) วัฒนธรรมแถน
๕๒ ตามรอยโลกมลายู | ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์ เหนือยอดเขากุนุงเจอรัย – ไทรบุรี
๕๘ บทความ | ธวัชชัย พิณะพงษ์ ก่อนเป็น “อีสาน” และเจ้าแก้วมงคลสร้างเมืองทุ่ง (๑)
๖๔ วิถีผู้ไท | เพ็ญศรี นิลโสม (๒๒) บันทึกของคนทำทาง
๖๘ สารคดี | สุชาติ สุขประสิทธิ์ เขาใหญ่ในความหลากหลาย
๗๒ รายงาน | กอง บ.ก. “อีสานสามัญ” เสียงแห่งความจริง เสียงที่เราไม่เคยได้ยิน
๗๖ เปิดผ้าม่านกั้ง | ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ ปีที่สร้างพระธาตุพนมในตำนานอุรังคธาตุ
๘๑ บทกวี | เสมือนทิวาและราตรี มณี รอยชุนลายดอกโศก
๘๔ ข่าวคนอีศาน | “เวศม์ เวฬุคาม”
๘๘ บทกวี | ชาคริต แก้วทันคำ ฤดู – ฤดี
๘๙ ฮีตปราชญ์คองสงฆ์ | ผศ.ดร. สุขพัฒน์ อนนท์จารย์ พระราชสีมาภรณ์ (วันชัย เขมสันเทียะ) เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา
๙๖ เสียงเมือง | “ทิดโส สุดสะแนน” นอกธรรมาสน์
๙๙ ข่วงบักจุก | “จุก ชายคา” ๑๐๐ ลูกเถ้าแก่บ้านนอก | สุรินทร์ ภาคศิริ (๒๙) ลูกทุ่งแท้ ไม่มีวันตาย
๑๐๓ มนต์เพลงสองฝั่งโขง | “บรรณวัชร” “ไทดำรำพัน” เพลงฝั่งซ้าย…แต่ดังฝั่งขวา
๑๐๗ นอกเครื่องแบบ | สมพงษ์ ประทุมทอง วรรคทองในวรรณกรรมเพื่อชีวิต เพื่อประชาชน (ตอนที่ ๔)
๑๑๐ แม่ช้อยนางรำ | สันติ เศวตวิมล (๑๖) อร่อยเสกสรรค์ “สวรรค์ชั้นหก”
๑๑๓ ท่องเที่ยววัฒนธรรม | กอง บ.ก. กินไป – เที่ยวไป ในเวียดนามใต้ (๒)
๑๒๒ บทกวี | นิตา มาศิริ แว่วเสียงนกที่จรจากรัง
๑๒๓ ท้าวไซยคำเลาะทัวร์ | วรวิทย์ ตงศิริ ลานวัฒนธรรมภูล้อมข้าว
๑๒๘ ลานข่วงคำกวี | “บุญผลา แสงดาวดั้ง” วังเวียงเสียงน้ำซอง, โอ่งแดงสิ้นค่า…, ดอกไม้งามสี คนดีงามศีล, ฮีตที่สี่ บุญผะเหวด
๑๓๐ นักเขียนอีสาน | “เจน อักษราพิจารณ์” สวิง บุญเจิม : ครูภูมิปัญญา เสริมคุณค่าด้านปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีอีสาน
๑๓๖ เรื่องเล่าชุดพ่อเฒ่ากับลูกเขย | “ชัด การชนะ” / ศิลป์วัตร วิศาลศักดิ์ สงสารเมีย
๑๓๘ นวนิยาย | ณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์ ลายแถนฟ้า ตอน ๑๔
๑๔๔ สาส์นลึบให้สูญ | “บุญมา ภูเม็ง” มวลขี้ฮ้าย มาแต่ความเจริญ
๑๔๕ ไผว่าอีศานฮ้าง | สมปอง ดวงไสว อยู่ดีมีแฮง แหล่งค้าขายหัวใจชุมชน บ้านหนองหิน
๑๕๐ เฮฮาสาระ | สหภพ ปานทอง หรือเราแพ้เขาเสียแล้ว
๑๕๒ บทกวี | “แม่น้ำ เรลลี่” โลกนี้คือละคร
๑๕๓ มรดกวัฒนธรรมจากบ้านจิมฯ | กอง บ.ก. ท่องบ้านไทย ใจกลางกรุง พิพิธภัณฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สัน (๑)
๑๖๐ ปิดเล่ม | กอง บ.ก.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com