นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 17

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๑๗ ปีที่๒ เดือนกันยายน ๒๕๕๖
เรื่องจากปกฉบับนี้ “การศึกษา สร้างคนสร้างชาติ”

เรื่องเด่น
– สัมภาษณ์ วิสัยทัศน์ การพัฒนาการศึกษา จากผู้บริหารสถาบันการศึกษา
– การศึกษากับประชาธิปไตย โดย เสรี พงศ์พิศ
– เรื่องเล่าริมฝั่งแม่น้ำโจเด้ (บินตรงจากอินโดนีเซียถึงอีสาน) โดย สนั่น ชูสกุล
– สัมภาษณ์ลำพอง พิลาสมบัติ สมาชิกผู้แทนราษฎร 6 สมัย และเจ้าของโรงเรียนอุดมวิทยานุสรณ์

เนื้อหาภายในเล่ม
๓ สาส์นจาก “ทางอีศาน”
๗ บทบรรณาธิการ “การศึกษา” สร้างคนสร้างชาติ
๘ จดหมาย | อรุณ อัครปรีดี, Rick Chiang
๑๔ เบิ่งโลก / เบิ่งไทย / เบิ่งอีสาน
๒๔ วันวานกับวันหน้า | “โชติช่วง นาดอน” ระบบการศึกษาไทย
๒๖ แสงเงาคมคำ | “สันติภาพ นาโค” แด่คุณครู
๒๘ เรื่องจากปก | กอง บก. ปัญหาการศึกษาไทย
๓๖ “ทางอีศาน” เสวนา | กอง บก. วิสัยทัศน์ การพัฒนาการศึกษา นานามุมมองผู้บริหารการศึกษา
๔๖ บทความพิเศษ | จอห์น แดรพเปอร์ การแก้ไขปัญหาการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
๕๑ สัมภาษณ์ | กอง บก. เปิดใจลำพอง พิลาสมบัติ นักการเมืองแห่งที่ราบสูง
๖๐ รายงาน “ทางอีศาน” | กอง บก. คนอีสาน ทางอีสาน กับการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน
๖๒ กินสบาย ๆ รายทาง | “ละเลิงไผ่” แซบตำบักหุ่ง ณ นครพนม
๖๔ อีสาน : แผ่นดินแห่งการต่อสู้ | “ป.ม.ส.” นายกรัฐมนตรี พันเอกหลวงพิบูลสงคราม ผู้มาพร้อมกับสงคราม
๗๐ เรื่องจากปก (ต่อเนื่องจากปกฉบับที่ ๑๔) | วิวัฒน์ โรจนาวรรณ เมืองชัยภูมิเมื่อ ๘๐ ปีก่อน จากปากคำของผู้แทนราษฎร
๗๖ คำผญา ปรัชญากวี | “ยงค์ ยโสธร” ชนต่างชั้น-ชันต่างช่อ
๗๗ อุษาคเนย์เห่กล่อม | “จินตรัย” แรงบันดาลใจของเด็กกะโปโลโสทิ้ง
๘๒ อัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์อีศาน | วีระ สุดสังข์ การศึกษาของชาติพันธุ์อีศาน
๘๙ ข่วงบักจุก | “จุก ชายคา”
๙๐ เดินทวนหนทาง | สมคิด สิงสง จากยุคปฏิวัติเขียว… ถึงสมัยเศรษฐกิจสีเขียว (ตอนที่ ๒ – จบ)
๙๖ คำถิ่นกลิ่นอายแขฺมร์ | “เขาบังภู” ละเวี้ย – ละว้า – ละโว้
๙๙ บ้านเขาเมืองเรา | สนั่น ชูสกุล เรื่องเล่าริมฝั่งแม่นํ้าโจเด้ (Kali Code)
๑๐๔ ข่าวคนอีศาน | “เวศม์ เวฬุคาม”
๑๐๗ ในเครื่องแบบ | สมพงษ์ ประทุมทอง ลี่เจิน หญิงสู้ชีวิต
๑๑๐ รายงานพิเศษ | “เป้สีขาว” หนังสือในดวงใจของประพนธ์ เรืองณรงค์
๑๑๒ นิทานก้อม | วีรยุทธ สุธาวรรณ, ศิลป์วัตร วิศาลศักดิ์ เอายาไปทาน ๔ – ๕ วัน ก็หาย
๑๑๓ บทกวี | “เดือนดวงเดิม” ชั่วชีวิตหนึ่ง
๑๑๔ หมออีศาน | รศ.นพ. อมร เปรมกมล ไข้เส้น & อีสานรวมมิตร
๑๓๕ บทกวี | นํ้าฝน บัวหิรัญ สู้เย้ยฟ้า
๑๓๖ เฮาอยู่ยะลา | สฤษดิ์ ผาอาจ บุญบั้งไฟในหุบเขา : ก่อนสิต่าวคืนยะลา
๑๔๐ นวนิยาย | ณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์ กาบแก้วบัวบาน (ตอน ๑๗)
๑๔๘ เรื่อย ๆ มาเรียง ๆ | “ปกรณ์ ปกีรณัม” ยุง (MOSQUITOES)
๑๕๐ เที่ยวทั่วทีป | นัทธ์หทัย วนาเฉลิม แกะลายไทลื้อ
๑๕๒ ห้องศิลป์อีศาน | ธีรภาพ โลหิตกุล ทระนงช่างปั้นหม้อ
๑๕๔ เรื่องเล่าชุดพ่อเฒ่ากับลูกเขย | “ชัด การชนะ”, ศิลป์วัตร วิศาลศักดิ์ เรื่องของหมา
๑๕๕ ศิลปะนำชีวิต | “ครูเบิ้ม เติมศิลป์” ศิลป์สิรินธร สู่ เยอรมนี
๑๕๘ เฮือนชานศิลปิน | ไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์ เทอดศักดิ์ พลซา
๑๖๐ ปิดเล่ม | กอง บก.

พร้อมเนื้อหาอันลึกซึ้งถึงรากเหง้า จากคอลัมน์ต่าง ๆ ในเล่ม และเรื่องสั้น – เรื่องยาว กวี สาระบันเทิงต่าง ๆ ครบครัน และเข้มข้นเช่นเคย

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com