ปิดเล่ม ทางอีศาน 103

ปิดเล่ม ทางอีศาน 103

โลกมนุษย์ประกอบด้วยนานาประเทศจำนวนไม่น้อย ประชากรของมนุษย์ก็มีความแตกต่างกันหลายกลุ่ม ปัจจุบันภาวะของมนุษย์มีความแตกต่างกันไม่น้อย

โลกมีประเทศที่อยู่ในสถานะได้เปรียบ คือ มีความเจริญในหลาย ๆ ด้าน มีภาวะเศรษฐกิจดี มีเทคโนโลยีสูง ประชากรมีชีวิตความเป็นอยู่ดี (โดยรวม) เราเรียกกันง่าย ๆ ว่า ประเทศพัฒนาแล้ว มีประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี นำหน้าในระดับต้น ๆ ๒๐ ประเทศ ในกลุ่มที่เรียกกันว่าประเทศ G – 20

โลกมีประเทศที่มีฐานะด้อยกว่าประเทศ G – 20 ทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี อีกเป็นจำนวนมาก เราเคยเรียกกันว่า ประเทศล้าหลัง ประเทศกลุ่มยากจน อยู่ในสถานะเสียเปรียบ ถูกเอารัดเอาเปรียบเสมอ

และโลกก็มีประเทศที่อยู่ในภาวะปานกลางอีกจำนวนมาก อย่างเช่นประเทศไทยอยู่ในกลุ่มนี้

มันก็คล้ายคลึงกับฐานะของมนุษย์ ภายในทุกประเทศมีคนร่ำรวย คนชั้นกลางและคนยากจน ภายในประเทศร่ำรวยกลุ่ม G – 20 เองก็มีคนทั้งคนร่ำรวยและคนยากจน

การที่โลกอยู่ในภาวะอย่างนี้ ก็เพราะโลกได้ผ่านประวัติศาสตร์ยาวนาน ก่อให้สถานะของประเทศหรือกลุ่มภูมิภาค พัฒนามาแตกต่างกัน

แต่ประวัติศาสตร์นั้นคนเราเลือกมองได้ต่าง ๆ กันหลายเรื่อง เช่นประวัติศาสตร์ของประเทศต่าง ๆ ประวัติศาสตร์ของกลุ่มชนเชื้อชาติต่าง ๆ ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ การเมือง ประวัติศาสตร์ปรัชญา ประวัติศาสตร์เทคโนโลยี ฯลฯ ซึ่งถ้าเรามองพัฒนาการโลกมนุษย์โดยรวมแล้ว เราควรจะให้ความสำคัญของประวัติศาสตร์แนวความเชื่อแนวความคิดของมนุษย์ ว่ามนุษย์พัฒนาแนวความเชื่อแนวความคิดมาอย่างไร มนุษย์จัดการกับแนวความคิดแนวความเชื่อต่าง ๆ นานากันอย่างไร

แล้วเราก็จะรู้สึกเศร้าใจที่พบว่า มนุษย์ฆ่าฟันทำร้ายกัน เพราะแนวความคิดแนวความเชื่อแนวความคิดที่แตกต่างกันมาอย่างมากมายแสนสาหัส

แม้จนขณะนี้… ที่ยังหลงผิดคิดว่ามนุษย์มีความเจริญก้าวหน้าทางความคิดความเชื่อมากมายแล้วก็ตาม

เราทำหนังสือ “ทางอีศาน” โดยหวังจะสร้างสถานะทางเศรษฐกิจที่เป็นธรรม แบ่งปันความผาสุก ความก้าวหน้าให้ทั่วถึงดีที่สุด เกิดความแตกต่าง ความเอารัดเอาเปรียบกันน้อยที่สุด… แต่ในโลก ก็ยังมีแนวความคิดแนวความเชื่อที่แตกต่างกัน และยัง “แตกแยก” “สู้รบทะเลาะเบาะแว้ง” กันเสมอ

ในท่ามกลาง “ความต่าง” ในหมู่มนุษยชาตินี้ หนทางที่เสริมสร้างสันติภาพความสงบสุขหนทางสำคัญคือ มนุษย์จะต้องศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของแนวความคิดแนวความเชื่อต่าง ๆ ที่แตกต่างกันนั้นให้เข้าใจลึกซึ้ง พัฒนา เลือกใช้วิถีทางที่สร้างความสงบผาสุกสันติภาพได้ร่วมกัน

Related Posts

ผาพุงเมืองเลยผ่านเลนส์ : อะเมซิ่งใหม่สุดที่ต้องดูด่วนเลย
นิทานเรื่องนางตันไต หรือปัญจะตันตระ (ตอนที่ ๑)
ผาพุงเมืองเลยผ่านเลนส์ : อะเมซิ่งใหม่สุดที่ต้องดูด่วนเลย
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com