พลังชีวิต

คนเราเกิดมา ณ หมู่บ้านตำบลใดบนพื้นโลกนี้ ย่อมสามารถเรียนรู้ชีวิตและเข้าใจชีวิตได้ ย่อมเรียนรู้โลกและเข้าใจโลกได้ ในขณะเดียวกันทุกคนต่างก็สามารถอธิบายถึงชีวิตและโลกได้

คนเราถ้ามีโอกาสเข้าถึงการรับรู้วิทยาการทุกแขนง และได้ฝึกฝนทักษะด้านต่าง ๆ ทุกคนย่อมเรียนรู้ความถนัดชัดแจ้งและสามารถแสดงศักยภาพของตนออกมาได้

เบื้องต้นถ้าทุกอำเภอมีสนามกีฬามาตรฐานทุกประเภท ทั้งในร่มและกลางแจ้ง มีอุปกรณ์ประกอบใช้ครบครัน ทำไมลูกหลานของเราจึงจะไม่ก้าวหน้าในการกีฬา

เช่นเดียวกับวิทยาการด้านอื่น ๆ ลูกหลานเราย่อมเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำ เป็นศิลปินเอกของโลกได้ ถ้าได้เข้าถึงศาสตร์และศิลป์นั้น ๆ อย่างเต็มที่ ทั้งหมดนี้จะนำมาซึ่งบุคลากรทรงค่าที่จะนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชุมชนและสังคม

แต่โอกาสทางการศึกษาเรียนรู้นี้ก็เช่นเดียวกับโอกาสในการทำมาหากิน โอกาสการเข้าถึงบริการสาธารณสุข โอกาสเข้าดูแลรักษาจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง คนส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสไม่มีส่วนร่วมใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

นอกจากไม่มีโอกาสแล้ว ระบบอุปถัมภ์อภิสิทธิ์อิทธิพลทางสังคม การผูกขาดทางเศรษฐกิจธุรกิจ และระบบ “บ้านใหญ่” ทางการเมือง ก็เปรียบเสมือนมือที่มองไม่เห็นได้ค้ำหัวคนเล็กคนน้อยคนชายขอบให้สยบยอม มาหลายยุคสมัยมาหลายช่วงอายุคนแล้ว จนประเทศติดจมปลักในหล่มโคลน ไร้ทิศทางอนาคต ผู้ถูกกระทำส่วนใหญ่ต่างก้มหน้ากระเสือกกระสนดิ้นรนเอาชีวิตรอด

ดังนั้น เสียงเรียกร้องหาเสรีภาพ ความเสมอภาค และภราดรภาพ จึงค่อย ๆ กระหึ่มดังขึ้น เพื่อปลดปล่อยการกดหัวครอบงำเพื่อฟื้นคืนพละกำลัง ความสดชื่นและมีชีวิตชีวาของผู้คนพลเมือง

เมื่อคนเราได้เรียนรู้ ได้แสดงศักยภาพของตน บ้านเมืองมีอารยะ เคารพหลักการและเหตุผลซึ่งกันและกัน พลังแห่งอารยธรรมของชีวิตและโลกแหล่งนี้ก็จะมีส่วนสร้างโลกให้สุขศานติ

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com