ประจำคอลัมน์: อัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์อีศาน (Identity of the Esan Ethnics)

ประวัติย่อ:

วีระ สุดสังข์ หรือ เจ้าของ นามปากกา “ฟอน ฝ้าฟาง” ซึ่งปัจจุบัน เจ้าตัวเลิกใช้นามปากกานี้ไปแล้ว แต่หันมาใช้ ชื่อจริง และนามสกุลจริงแทน

โดย วีระ สุดสังข์ เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อการรวมกลุ่ม”วรรณกรรมลำน้ำมูล”ก่อนจะมาเป็นสโมสรนักเขียนภาคอีสาน และปัจจุบัน ก็ยังเป็นนักเขียนอาวุโส และที่ปรึกษาให้กับสโมสรนักเขียนภาคอีสานอยู่

ส่วนอาชีพหลัก คือครูสอนหนังสืออยู่ที่จ.ศรีสะเกษ

ประวัติและผลงาน:

พ.ศ. 2530 สำนักพิมพ์มติชน
พ.ศ. 2538 สำนักพิมพ์ดอกติ้วป่า
พ.ศ. 2539 มติชนสุดสัปดาห์
พ.ศ. 2539 สำนักพิมพ์มติชน
พ.ศ. 2540 สำนักพิมพ์อิงฟ้า
พ.ศ. 2542 สำนักพิมพ์ดับเบิ้ลนายน์
พ.ศ. 2544 – 2545 สำนักพิมพ์โป๊ยเซียน
พ.ศ. 2548 สำนักพิมพ์สุวีริยาสาส์น

1. รวมเรื่องสั้น 1986 : เหตุการณ์ที่ท่าช้าง สำนักพิมพ์ชาวอักษร
2. สารคดี ชีพจรแห่งท้องทุ่ง
3. บทกวีนิพนธ์ ฟ้าไกลจะไต่ฟ้า
4. ความเรียงชุด เสียงสะนูบ้านนายามราตรี มติชนสุดสัปดาห์
5. ความเรียงชุด บักหำ อีหล่า โกนงา อาเนาะ มติชนสุดสัปดาห์
6. ความเรียงชุด ข้าวหย่ำและขี้ฟันของแม่
7. บันทึกเชิงนิยาย บ้านทุ่งไฮเทค
8. สารคดี ภูมิบ้านภูมิเมือง สำนักพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
9. เรื่องสั้นรวมกับผู้อื่น ฤดูดอกไม้ร่วง
10. รวมเรื่องสั้นความไม่เอาไหนของคนไม่เอาไหน สำนักพิมพ์สุวีริยาสาส์น
11. นิยายขนาดสั้น อาภรณ์สีหม่น สำนักพิมพ์ดับเบิ้ลนายน์ พ.ศ. 2543
12. บทกวีนิพนธ์ ข้าพเจ้าจึงกล้าสารภาพ
13. เรื่องสั้นขนาดยาว ซากศพข้างถนน สำนักพิมพ์สุวีริยาสาส์น
14. สารคดีประวัติศาสตร์ กวย : ชนกลุ่มน้อยจากลุ่มแม่น้ำโขงถึงลุ่มแม่น้ำมูล
15. นิทานชาวกวย ลูกชายพญาช้างเผือก สำนักพิมพ์โป๊ยเซียน พ.ศ. 2547
16. นิยายเยาวชน คำสารภาพของเด็กสาว สำนักพิมพ์สุวีริยาสาส์น
17. นิยาย บันทึกครูนอกคอก
18. เรื่องสั้นขนาดยาว งานศพของผม
19. เรื่องสั้นเยาวชน ดอกไม้ที่ผลิ(ไม่)บาน สำนักพิมพ์สุวีริยาสาส์น
20. นิยายวิชาการ โลกของเด็กแอลดี สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ พ.ศ. 2550
21. บทความวิชาการ การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดสร้างสรรค์สำนักพิมพ์สุวีริยาสาส์น พ.ศ. 2550
22. เรื่องสั้น(รวมกับผู้อื่น) สาบอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน พ.ศ. 2551 ฯลฯ

ข้อมูลจาก: numalee Oknation blog
ภาพจากเฟชบุ๊ค: ที่นี่ วีระ สุดสังข์

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com