สมคิด สิงสง


 

ประจำคอลัมน์: เดินทวนหนทาง (Back to the root) ทางอีศานรายเดือน

สมคิด สิงสง เกิดเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2493 ที่บ้านซับแดง ขณะนั้นอยู่ในตำบลโพธิ์ไชย อำเภอมัญจาคีรี (ขณะนี้คือตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย) จังหวัดขอนแก่น ในครอบครัวคนทำไร่ทำนา

การศึกษาในระบบ
เรียนชั้นประถมต้นที่โรงเรียนประชาบาลในบ้านเกิด จบชั้น ป.4 แล้วติดตามญาติไปเรียนชั้น มัธยมศึกษาในกรุงเทพฯ เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา โรงเรียนวัดน้อยใน ต.ตลิ่งชัน อ.ตลิ่งชัน (ในเวลานั้น) จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

ชีวิตหันเหเข้าสู่วงการวิชาชีพการเขียนหนังสือเมื่อต้องทำงานหาเงิน ส่งเสียตัวเองเรียนหนังสือ ที่แผนกอิสระวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน(ภาคค่ำ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2512 พร้อมกับทำงานหนังสือพิมพ์ไปด้วย

ชีวิตนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยสิ้นสุดลงเมื่อเกิดเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และเขาเป็นผู้หนึ่งในขบวนผู้นำนักศึกษาในเวลานั้น

การเคลื่อนไหวทางสังคม
หลังยุติสภาพนักศึกษามหาวิทยาลัย เดินทางกลับสู่บ้านเกิด นำพาชาวบ้านเคลื่อนไหวปรับปรุงชีวิตความเป็นภายใต้หลักการพึ่งตนเอง และใช้ชีวิตอยู่ชนบทตลอดมา ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากชาวบ้าน และกลายเป็นผู้นำที่ไม่เป็นทางการ

เคยรับเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และเคยดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และได้รับเลือกสรรให้เป็นอนุกรรมการลุ่มน้ำซีตอนบน ในฐานะผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น (พ.ศ.2547)

พ.ศ.2544 ร่วมก่อตั้งมูลนิธิน้ำและคุณภาพชีวิต ดำรงตำแหน่งรองประธานคนที่ 1
พ.ศ.2548 ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานเครือข่ายการจัดการลุ่มน้ำห้วยสามหมอ
พ.ศ.2549 ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะทำงานลุ่มน้ำสาขาห้วยสามหมอ
พ.ศ.2550 ปฏิบัติหน้าที่ประธานมูลนิธิน้ำและคุณภาพชีวิต
ช่วงระยะ ๓ ปีแรกของานบุกเบิกลุ่มน้ำห้วยสามหมอในฐานะโครงการนำร่องของกรมทรัพยากรน้ำและโครงการนำร่องพื้นที่ 5T ของ MRC คุณสมคิด สิงสง ได้รับคัดเลือกให้เป็นคณะทำงานพื้นที่ 5T (ลุ่มน้ำซีและมูล) ของ MRC ด้วย

งานเขียน
2515 มโหรีแห่งชีวิตอิสระ (วรรณกรรมร่วมสมัย)
2522 ลาก่อนนาวังเหล็ก (นวนิยาย)
2524 ตำนานแห่งหมู่บ้าน (รวมเรื่องสั้น)
2524 ข้าวเขียว (นวนิยาย)
2525 ไอ้พลอย (นวนิยาย)
2532 แด่แผ่นดินอีสาน (ทรรศนคดี)
2533 คนบนมอ (รวมเรื่องสั้น)
2534 ผู้รุกราน (นวนิยาย)
2549 พ่อนายกฯ สายไหม บ้านหนองฮี (วรรณกรรมเยาวชน ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดหนังสือดีเด่นในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2550 รางวัลชมเชยประเภทงานเขียนในการประกาศรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 9 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 4 และได้รับเชิญจาก International Board on Books for Young People สำนักงานในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เชิญผู้เขียนวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “พ่อนายก สายไหม บ้านหนองฮี” เข้าร่วมงาน 31st IBBY World Congress ที่โรงแรม Radission SAS Scandinavia ในนครโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ค ระหว่างวันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2551) เนื้อหาของเรื่องเป็นการนำเสนอหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2553 “กาสรคำฉันท์” งานกวีนิพนธ์สืบสานฉันทลักษณ์โบราณ 687 บท อุบัติการณ์แห่งศตวรรษของงานกวีนิพนธ์ไทย ในยุคสมัย ร.9 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทิ้งห่างช่วงระยะเวลาเกือบ 100 ปี หลัง “สามัคคีเภทคำฉันท์” ของชิต บุรทัต กวีสมัย ร.6

ได้รับการยกย่องเชิดชูให้ฐานะศิลปินมรดกอีสาน สาขาวรรณศิลป์ (วรรณกรรมร่วมสมัย) พ.ศ.๒๕๕๔
งานเขียนทางวิชาการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
BDP Phase 1 Report (งานเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์การบริหารจัดการลุ่มน้ำห้วยสามหมอ :Basin Development Plan (BDP), Mekong River Commission (MRC))
ประสบการณ์การบริหารจัดการลุ่มน้ำในประเทศไทย กรณีศึกษาลุ่มน้ำห้วยสามหมอ (“Watershed Management Project (GTZ)Mekong River Commission (MRC))
และต้นฉบับที่ยังไม่ได้คีพิมพ์เผยแพร่อีกจำนวนหนึ่ง เช่น
สายธารแห่งกาล (ภาคกวีนิพนธ์ #2)
จากทิศอีสาน (สารคดีพิเศษ)
ถนนดอกไม้สู่แผ่นดินดวงจำปา (สารคดี)
ชีวิตและการต่อสู้ของสิงกะโป สีโคดจุนนะมาลี (เรียบเรียงจากภาษาลาว)
บันทึกเกษตรกรอีสาน (สารคดี)
อยากให้ดอกไม้บานวันพรุ่งนี้ (รวมเรื่องสั้น)
โขงสองฝั่ง (สารคดี)
ฯลฯ

งานเพลง
สมคิด สิงสงได้แต่งเพลงให้กับวงคาราวานโดยเพลงที่มีชื่อเสียงดังๆเช่น คนกับควาย ข้าวลาลาน เป็นต้น

ข้อมูลจาก: http://somkhitsin.net/

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com