ประจำคอลัมน์: เดินทวนหนทาง (Back to the root) ทางอีศานรายเดือน

ประวัติย่อ:

สมคิด สิงสง เกิดเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2493 ที่บ้านซับแดง ขณะนั้นอยู่ในตำบลโพธิ์ไชย อำเภอมัญจาคีรี (ขณะนี้คือตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย) จังหวัดขอนแก่น ในครอบครัวคนทำไร่ทำนา

ประวัติการศึกษา:

เรียนชั้นประถมต้นที่โรงเรียนประชาบาลในบ้านเกิด จบชั้น ป.4 แล้วติดตามญาติไปเรียนชั้น มัธยมศึกษาในกรุงเทพฯ เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา โรงเรียนวัดน้อยใน ต.ตลิ่งชัน อ.ตลิ่งชัน (ในเวลานั้น) จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

ชีวิตหันเหเข้าสู่วงการวิชาชีพการเขียนหนังสือเมื่อต้องทำงานหาเงิน ส่งเสียตัวเองเรียนหนังสือ ที่แผนกอิสระวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน(ภาคค่ำ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2512 พร้อมกับทำงานหนังสือพิมพ์ไปด้วย

ชีวิตนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยสิ้นสุดลงเมื่อเกิดเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และเขาเป็นผู้หนึ่งในขบวนผู้นำนักศึกษาในเวลานั้น

การเคลื่อนไหวทางสังคม:

หลังยุติสภาพนักศึกษามหาวิทยาลัย เดินทางกลับสู่บ้านเกิด นำพาชาวบ้านเคลื่อนไหวปรับปรุงชีวิตความเป็นภายใต้หลักการพึ่งตนเอง และใช้ชีวิตอยู่ชนบทตลอดมา ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากชาวบ้าน และกลายเป็นผู้นำที่ไม่เป็นทางการ

เคยรับเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และเคยดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และได้รับเลือกสรรให้เป็นอนุกรรมการลุ่มน้ำซีตอนบน ในฐานะผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น (พ.ศ.2547)

พ.ศ.2544 ร่วมก่อตั้งมูลนิธิน้ำและคุณภาพชีวิต ดำรงตำแหน่งรองประธานคนที่ 1
พ.ศ.2548 ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานเครือข่ายการจัดการลุ่มน้ำห้วยสามหมอ
พ.ศ.2549 ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะทำงานลุ่มน้ำสาขาห้วยสามหมอ
พ.ศ.2550 ปฏิบัติหน้าที่ประธานมูลนิธิน้ำและคุณภาพชีวิต
ช่วงระยะ ๓ ปีแรกของานบุกเบิกลุ่มน้ำห้วยสามหมอในฐานะโครงการนำร่องของกรมทรัพยากรน้ำและโครงการนำร่องพื้นที่ 5T ของ MRC คุณสมคิด สิงสง ได้รับคัดเลือกให้เป็นคณะทำงานพื้นที่ 5T (ลุ่มน้ำซีและมูล) ของ MRC ด้วย

งานเขียน:

2515 มโหรีแห่งชีวิตอิสระ (วรรณกรรมร่วมสมัย)
2522 ลาก่อนนาวังเหล็ก (นวนิยาย)
2524 ตำนานแห่งหมู่บ้าน (รวมเรื่องสั้น)
2524 ข้าวเขียว (นวนิยาย)
2525 ไอ้พลอย (นวนิยาย)
2532 แด่แผ่นดินอีสาน (ทรรศนคดี)
2533 คนบนมอ (รวมเรื่องสั้น)
2534 ผู้รุกราน (นวนิยาย)
2549 พ่อนายกฯ สายไหม บ้านหนองฮี (วรรณกรรมเยาวชน ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดหนังสือดีเด่นในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2550 รางวัลชมเชยประเภทงานเขียนในการประกาศรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 9 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 4 และได้รับเชิญจาก International Board on Books for Young People สำนักงานในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เชิญผู้เขียนวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “พ่อนายก สายไหม บ้านหนองฮี” เข้าร่วมงาน 31st IBBY World Congress ที่โรงแรม Radission SAS Scandinavia ในนครโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ค ระหว่างวันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2551) เนื้อหาของเรื่องเป็นการนำเสนอหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2553 “กาสรคำฉันท์” งานกวีนิพนธ์สืบสานฉันทลักษณ์โบราณ 687 บท อุบัติการณ์แห่งศตวรรษของงานกวีนิพนธ์ไทย ในยุคสมัย ร.9 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทิ้งห่างช่วงระยะเวลาเกือบ 100 ปี หลัง “สามัคคีเภทคำฉันท์” ของชิต บุรทัต กวีสมัย ร.6

ได้รับการยกย่องเชิดชูให้ฐานะศิลปินมรดกอีสาน สาขาวรรณศิลป์ (วรรณกรรมร่วมสมัย) พ.ศ.๒๕๕๔
งานเขียนทางวิชาการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
BDP Phase 1 Report (งานเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์การบริหารจัดการลุ่มน้ำห้วยสามหมอ :Basin Development Plan (BDP), Mekong River Commission (MRC))
ประสบการณ์การบริหารจัดการลุ่มน้ำในประเทศไทย กรณีศึกษาลุ่มน้ำห้วยสามหมอ (“Watershed Management Project (GTZ)Mekong River Commission (MRC))
และต้นฉบับที่ยังไม่ได้คีพิมพ์เผยแพร่อีกจำนวนหนึ่ง เช่น
สายธารแห่งกาล (ภาคกวีนิพนธ์ #2)
จากทิศอีสาน (สารคดีพิเศษ)
ถนนดอกไม้สู่แผ่นดินดวงจำปา (สารคดี)
ชีวิตและการต่อสู้ของสิงกะโป สีโคดจุนนะมาลี (เรียบเรียงจากภาษาลาว)
บันทึกเกษตรกรอีสาน (สารคดี)
อยากให้ดอกไม้บานวันพรุ่งนี้ (รวมเรื่องสั้น)
โขงสองฝั่ง (สารคดี)
ฯลฯ

งานเพลง:

สมคิด สิงสง ได้แต่งเพลงให้กับวงคาราวานโดยเพลงที่มีชื่อเสียงดังๆเช่น คนกับควาย ข้าวลาลาน เป็นต้น

ข้อมูลจาก: http://somkhitsin.net/

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com