เมล็ดพันธุ์วรรรณกรรม

กวี : เด็กชายพีระภัทร จำปาน้อย ชั้น ม.3 หนึ่งในสิบตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมค่าย”จุดประกายความใฝ่ฝัน เพาะเมล็ดพันธุ์วรรณกรรม” รุ่นที่ 48 ที่โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม อ.พยัคฆภูมิพิสัย ซึ่งจัดโดย อบจ.มหาสารคาม และกองทุนศิลปินครูบ้านป่า สลา คุณวุฒิ
สำนวนกลอนดี ความรู้ความคิดดี วิทยากรหายสงสัยเมื่อทราบว่าคุณครูเพ็ญศรี กานุมาร ครูสอนวิทยาศาสตร์-นักอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดูแลศิษย์
พีระภัทรเขียนกลอนสำนวนแรกขณะเข้าฐานอบรม เขียนสำนวนที่สองเป็นการบ้านให้ตรวจวิจารณ์ในวันปิดค่าย

0 ออกซิเจน

ออกซิเจนธาตุนี้ หามากมีช่วยหายใจ
ไฮโดรเจนลุกไหม้ แต่รวมกันนั้นคือน้ำ

คาร์บอนนั้นคือถ่าน ทับถมนานมีสีดำ
แรงกดดันประจำ กลายเป็นเพชรที่แท้จริง.


0 ธาตุ และสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเท่าที่เห็น ล้วนหลากเป็นปัญหามาทับถม
ทั้งแหล่งน้ำ ดิน ฟ้า กระแสลม ถูกสะสมด้วยมลพิษให้บิดเบือน

อีกป่าไม้ สัตว์ แร่ธาตุ อากาศลด จะเริ่มหดถดถอยคอยคลาดเคลื่อน
น้ำท่วมฟ้าปลาก้าวกินดาวเดือน สะท้านเทือนทั่วไปในโลกา.

 

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com