เยี่ยมคารวะ ศ.ดร.กระแส ชนะวงศ์

0

เยี่ยมคารวะ ศ.ดร.กระแส ชนะวงศ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก

นายกสภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และ ฯลฯ

****

รับคำปรึกษาเรื่องงานหนังสือ

รับฟังประสบการณ์ชีวิต การงาน ข้อคิด

จากผู้อาวุโสของเมืองพล และของประเทศไทย

ในฐานะลูกหลานจากบ้านไผ่ ~ ขอนแก่น

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com