Day

มกราคม 13, 2022

งานสำแดงภูมิปัญญาสำคัญประจำปี 2565 แถลงข่าวเมื่อวันที่ 10 มกราคม กำหนดจัดวันที่ 3 – 6 กุมภาพันธ์ วันนี้มีประกาศเลื่อนไปจัดวันที่ 3 – 6 มีนาคม

งานสำแดงภูมิปัญญาสำคัญประจำปี 2565 แถลงข่าวเมื่อวันที่ 10 มกราคม กำหนดจัดวันที่ 3 - 6 กุมภาพันธ์ วันนี้มีประกาศเลื่อนไปจัดวันที่ 3 - 6 มีนาคม ดั่งนี้ "คณะท่องเที่ยววัฒนธรรมทางอีศาน"ที่กำหนดเดินทางไปสกลนครระหว่างวันที่ 4 - 7 มีนาคมก็จะได้ซึมซับอารยธรรมอีสานเหนืออย่างรอบด้านและเต็มอิ่ม

ท่องเที่ยวแอ่งอารยธรรมสกลนคร

ท่องเที่ยวแอ่งอารยธรรมสกลนคร จัดโดย นิตยสาร | มูลนิธิ | ทางอีศาน 4 วัน 3 คืน นั่งเครื่อง กทม. - อุดรฯ - กทม. เพื่อประหยัดเวลา 0 จุดทัศนศึกษาให้เห็นแจ้งแอ่ อารยธรรมอีสานเหนือ อาทิ - บ้านเชียง จ.อุดรฯ - หนองหาร ตำนานผาแดงนางไอ่ - ภูเพ็ก - ภูพาน - พระธาตุเชิงชุม
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com