เชิญติดตามและประกอบส่วน โครงงาน…อีศานออร์เคสตร้า “ลู ก ทุ่ ง อี ศ า น ส ะ ท้ า น เ มื อ ง”

0

เชิญติดตามและประกอบส่วน โครงงาน…

อีศานออร์เคสตร้า “ลู ก ทุ่ ง อี ศ า น ส ะ ท้ า น เ มื อ ง”

“ลูกทุ่งอีศานสะท้านเมือง”
ศิลปศาสตร์ลือเลื่องทั่วทิศา
กอปรด้วยเลือดเนื้อจิตวิญญา
พัฒนามาด้วยชีวี

ดื่มน้ำอย่าลืมคนขุดบ่อ
ผู้สานก่อต่อเติมเพิ่มสุขี
ผู้ถากถางสร้างทางอุทิศพลี
เกิดดนตรีวิถีเกิดฮีตงาม

“ลูกทุ่งอีศานสะท้านเมือง”
พิณแคนครบทุกเครื่องคนเสาะถาม
อีศานออร์เคสตร้าเลิศล้ำนาม
สุขทุกยามบรรเลงบันลือไกล.

———————————
*24 พฤศจิกายน 2563 โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงรามอินทรา กทม.
18 ธันวาคม 2563 ศูนย์รวมใจฯ จ.กาฬสินธุ์

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com