นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 82

0

นิตยสารทางอีศาน:ฉบับที่ 82

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๘๒
ปีที่ ๗ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
นิตยสารรายเดือนของชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค
ลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต

ราคาหนังสือฉบับพิมพ์ 100 บาท
ราคาฉบับอีบุ๊ก 60 บาท
issn : 22866418

เรื่องเด่น :

– พญาปริสุทธเศวตหัสดีลิงค์ น้อมส่งพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) โดย ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ

– ศิลปะลพบุรี มรดกวัฒนธรรมจากบ้านจิมฯ– การเล่าดยั๊วของชนชาวลัวะ กับ ปกิณกะแม่นมสยาม โดย ชลธิรา สัตยาวัฒนา

– รุ่งอรุณแห่งความรักของสาวอีศาน โดย สมปอง ดวงไสว

– เริ่มคอลัมน์ใหม่ “เรื่องเล่าปราชญ์ชาวบ้าน” โดย รศ.ดร.สุขพัฒน์ อนนท์จารย์

เนื้อหาในเล่ม :

๑ เขียนมนุษย์ | ช่วง มูลพินิจ จิตรกรรมชิ้นเดียว
๓ บทบรรณาธิการ | ปรีดา ข้าวบ่อ นิทานหมู่บ้าน
๖ สาส์นจากทางอีศาน
(๑) ความเปลี่ยนแปลง
(๒) โครงการ วชร ๑๗๙ จิตพุทธอาสาตามศาสตร์พระราชา
๘ ห้องศิลป์อีศาน | ธีรภาพ โลหิตกุล ท่องทิพยวิมานอีสานใต้ประทับไว้ในดวงจิต (๒)
๑๑ เฮือนชานศิลปิน | กอง บ.ก. อิสระ หลาวทอง
๑๔ ไผว่าอีศานฮ้าง | “สมปอง ดวงไสว” รุ่งอรุณแห่งความรักของสาวอีศาน
๑๘ อะคาเดมีชีวิต | รศ.ดร.เสรี พงศ์พิศ ปลาแดก แซบและดี
๒๑ นักสู้ลูกข้าวเหนียว | นิเวศน์ กันไทยราษฎร์ ศิริศักดิ์ ยอดญาติไทย สำรองแต่คนไทยสำราญ
๒๒ ด้ำ แถน กำเนิดรัฐไท | ชลธิรา สัตยาวัฒนา (๑๔) การเล่าดยั๊วของชนชาวลัวะ กับ ปกิณกะแม่นมสยาม
๒๘ รายงานทางอีศาน | คเณศณัฏฐ์ สิมลาโคตร รางวัลอุรังคธาตุทองคำ ครั้งที่ ๑ : ภาษาและวรรณกรรม กับการก้าวข้ามพรมแดนรัฐชาตินิยม
๓๑ บทกวี | สันดุสิทธิ์ ประเสริฐสังข์ ดอกหญ้าผู้อาภัพ
๓๒ ภูมิบ้านนามเมือง | “เขาบังภู” ชำนิ ภาชี พาชี
๓๖ บทกวี | โชคชัย บัณฑิต’ เพลงแผ่นดิน
๓๗ อุรังคธาตุ-นิทานพเนจร | นัทธ์หทัย วนาเฉลิม (๘) ที่จุดเริ่มต้นคือที่สุดท้าย – ๑
๔๓ บทกวี | “ณ ดาว ลูกจันทร์” ทุกน้ำตาคือปรัชญาชีวิต
๔๔ ศัพท์เพเหระ | ประสิทธิ์ ไชยชมพู การเดินทางของ “ผม”
๔๖ ฮุงเฮืองเมืองปราชญ์ | ธันยพงศ์ สารรัตน์ ตามรอย “พ่อหลวงรัชกาลที่ ๙” และ “แม่ของคนไทย”
๕๔ เรื่องเล่าปราชญ์ชาวบ้าน | รศ.ดร.สุขพัฒน์ อนนท์จารย์ ทำไมต้องตั้งศาลให้ผีตาแฮกสถิตอยู่
๕๘ เพชรในโพสต์ | กอง บ.ก. แห่งโบราณคดีบ้านก้านเหลือง อุบลราชธานี
๖๐ รายงานทางอีศาน | “แคน ลำโขง” ไขป่องเอี้ยมเยี่ยมเบิ่งลาว ตามฮอยศรัทธาญาคูขี้หอม (๕ – จบ)
๖๖ ลานข่วงกวี | “บุญผลา แสงดาวดั้ง” ถนนคนเดินขอนแก่น, มือถือสาก ปากคาบเสียม, นาแซงบ้านเฮา, แสงส่องทาง
๖๘ นักเขียนอีสาน | “เจน อักษราพิจารณ์” สโมสรนักเขียนภาคอีสาน : ตำนานคนวรรณกรรมจากที่ราบสูง (๕)
๗๔ เวทีพี่น้อง | รติรัตน์ รถทอง ตามรอย “คำพิพากษา” ที่ชุมชนบ้านบ่อ
๗๘ เรื่องเล่าชุดพ่อเฒ่ากับลูกเขย | “ชัด การชนะ” คำสุดท้าย
๗๙ เสียงเมือง | “ทิดโส สุดสะแนน” เรื่องลี้ลับแปลกๆ
๘๓ สาส์นลึบให้สูญ | “บุญมา ภูเม็ง” เด่มือ มือเด่
๘๔ ลูกเถ้าแก่บ้านนอก | สุรินทร์ ภาคศิริ (๔๐) จากร้านแผ่นเสียงถึงค่ายเพลง คงเหลือแต่ตำนาน
๘๗ สุภาษิตขแมร์ ฉบับ พ.ศ.๒๔๖๗ | กอง บ.ก. สุภาษิตโบราณ (๕)
๘๘ เปิดผ้าม่านกั้ง | ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ พญาปริสุทธเศวตหัสดีลิงค์ น้อมส่งพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)
๙๒ นวนิยาย | อุดร ทองน้อย ดอกขะเจียวจากโคกขี้แลน – สี่ –
๙๗ บทกวี | กิตติ อัมพรมหา เห็นไหม ฟ้าไกลลิบนั่นขลิบทอง
๙๘ ผญาสมัย | ชาตรี เสงี่ยมวงศ์ อริยสัจ ๔
๙๙ การปกครองหัวเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | เติม สิงหัษฐิต เมืองนครจำปาศักดิ์ (๓)
๑๐๗ มหากาพย์ชนชาติไท | ชลธิรา สัตยาวัฒนา และชายชื้น คำแดงยอดไตย วิธีวิทยาเจาะเวลาหา ‘ยุคเพรางาย’ ~ อรุณรุ่งของชนชาติไท (๓)
๑๑๓ อาหารพื้นบ้าน | “ดวงจันทร์ ศรีหยก” ลาบปลาตอง ่
๑๑๖ ส่องซอด | เสรี พงศ์พิศ คำและความหมาย เข้าใจโลก เข้าใจชีวิต
๑๑๗ จดหมาย | แป้น, บรรณกร กลั่นขจร
๑๒๐ เฮฮาสาระ | สหภพ ปานทอง นั่งคุยกับครู
๑๒๒ มรดกวัฒนธรรมจากบ้านจิมฯ | “ศิรเทพ๑๑๐๗๘” ศิลปะลพบุรี
๑๒๘ ปิดเล่ม | กอง บ.ก.

ติดตามเนื้อหาในเล่มได้ที่…
ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป ซีเอ็ด นายอินทร์
สั่งซื้อ: 02-552-4070
อีเมล: e-shann@hotmail.com
หรือสมัครสมาชิกคลิกที่นี่

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com