นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 67

นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 67

฿100.00

เรื่องเด่น :
– พิธีกรรมหลังความตายในครั้งบรรพกาลของชาวอุษาคเนย์ – ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ
– แคว้นของชาวกวย-กูย? – ทองแถม นาถจำนง
– “โดนตวล” : เทวสถานกลางพงไพรเชิงพนมดงเร็ก – ธันยพงศ์ สารรัตน์
– รอด พอเพียง มั่นคงยั่งยืน – เสรี พงศ์พิศ

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียด

๑ เขียนมนุษย์ | ช่วง มูลพินิจ ตัณหา
๓ บทบรรณาธิการ | ปรีดา ข้าวบ่อ
๖ สาส์นจาก “ทางอีศาน”
๑๑ เขียนแผ่นดิน | เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ โปงลาง
๑๒ ห้องศิลป์อีศาน | ธีรภาพ โลหิตกุล “เครื่องร้อยเครื่องพัน” สานศิลป์ศรัทธาในป่าวงกต
๑๗ จดหมาย oddysoon@gmail.com
๑๘ ผญาสมัย | ชาตรี เสงี่ยมวงศ์ ความฮู้กับความบ้า
๑๙ ส่องเมือง | เสรี พงศ์พิศ รอด พอเพียง มั่นคงยั่งยืน
๒๔ ภูมิบ้านนามเมือง | “เขาบังภู” ดงบัง บ้านดุง นาดูน = ภาษามอญ? (๑)
๒๙ เปิดผ้าม่านกั้ง | ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ พิธีกรรมหลังความตายในครั้งบรรพกาลของชาวอุษาคเนย์
๓๖ ฮุ่งเฮืองเมืองปราชญ์ | ธันยพงศ์ สารรัตน์ “โดนตวล” : เทวสถานกลางพงไพรเชิงพนมดงเร็ก
๔๖ คำให้การของคนอายุ ๑๐๐ ปี | พ.ต.สีห์พนม วิชิตวรสาร (ตอนที่ ๖ – จบ) ผู้แทนราษฎร ๓ สมัย
๕๒ ฮีตปราชญ์คองสงฆ์ | ผศ.ดร. สุขพัฒน์ อนนท์จารย์ พระราชรัตนาลงกรณ์ (พิศิษฐ์ ธรรมโรจน์) เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย (ม)
๖๐ รายงาน | สุชาติ สุขประสิทธิ์ โรงเรียนช่างปั้น
๖๖ เบิ่งโลก – เบิ่งไทย | “โชติช่วง นาดอน” America First VS Socialism First
๗๐ เฮฮาสาระ | สหภพ ปานทอง ตำบลท้ายบ้าน
๗๒ ลูกเถ้าแก่บ้านนอก (เจ๊กโคก) | สุรินทร์ ภาคศิริ ร้อยพันธุ์บุปผา มาลาอีสาน
๗๖ แม่ช้อยนางรำ | สันติ เศวตวิมล กินข้าวกับน้ำพริกสิจ๊ะ ถึงได้สะได้สวย
๗๙ ข่วงบักจุก | “จุก ชายคา”
๘๐ เสียงเมือง | “ทิดโส สุดสะแนน” ลัทธิแจกรางวัล กับรางวัลกกำมะลอ
๘๔ มนต์เพลงสองฝั่งโขง | “บรรณวัชร” “ดอกหญ้า” บานบนแดนจำปา
๘๗ สาส์นลึบให้สูญ | “บุญมา ภูเม็ง” สืบสานคุณความดี
๘๘ รายงาน | ศรายุทธ วังคะฮาต ตามรอยเรือไฟ : พลังศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ไทสองฝั่งโขง
๙๘ วิถีผู้ไท | เพ็ญศรี นิลโสม (๒๑) ไต้ไฟตีนกา ในประเพณีวันออกพรรษา
๑๐๑ บทความพิเศษ | ทองแถม นาถจำนง แคว้นของชาวกวย-กูย?
๑๐๕ ชาติพันธุ์วรรณา | พรพล ปั่นเจริญ ชนชาติผู้ญัย (ปู้อี)
๑๐๙ ข่าวคนอีศาน | “เวศม์ เวฬุคาม”
๑๑๒ คำเก่าอย่าฟ้าวลืม | “อินทร์ ลงเหลา” เคี่ยม
๑๑๕ ศัพท์เพเหระ | ประสิทธิ์ ไชยชมพู อิฐ ตึก
๑๑๖ ปรัชญาอีสาน | วีระ สุดสังข์ คำผญา (๒๒) “แสนสิมีควมฮู้เต็มพุงเพียงปาก สั่งสอนโตบ่ได้ไผสิย่องว่าดี”
๑๑๘ นอกเครื่องแบบ | สมพงษ์ ประทุมทอง STAGECOACH : หลายชีวิตภาคคาวบอย
๑๒๐ ท้าวไซยคำเลาะทัวร์ | วรวิทย์ ตงศิริ น้ำพระทัยพระเมตตาในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่มีต่อไทนาแก (ตอนที่ ๒)
๑๒๖ นักเขียนอีสาน | “เจน อักษราพิจารณ์” บุญโชค เจียมวิริยะ : ปฏิวัติวงการปกครองด้วยงานเขียน
๑๓๒ ลานข่วงคำกวี | “บุญผลา แสงดาวดั้ง” ท่องทั่วทีบ, ฟังหลายกว่าเว้า, แฮงใจ, ฮีตเฮายามหนาวมา
๑๓๔ เรื่องเล่าชุดพ่อเฒ่ากับลูกเขย | “ชัด การชนะ”, ศิลป์วัตร วิศาลศักดิ์ อ่อนสม
๑๓๖ เรื่องสั้น | วงเดือน ทองเจียว ลายมือของแม่
๑๓๘ นวนิยาย | ณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์ ลายแถนฟ้า ตอน ๙
๑๔๓ หงายหลังถ่วน | “ปลัดตื้อ” จับพระหนีทหาร
๑๔๖ มรดกวัฒนธรรมจากบ้านจิมฯ | “ศิรเทพ ๑๑๐๗๘” พระปัทมปาณิโพธิสัตว์
๑๕๐ ไผว่าอีศานฮ้าง | สมปอง ดวงไสว เสด็จแก่งสะพือ : พลับพลางดงามริมน้ำแก่งสะพือ
๑๕๗ เฮือนชานศิลปิน | กอง บ.ก. ประภาพร ศุภตรัยวรพงศ์หญิงสาวสีน้ำกับความงามแห่งพืชพันธุ์และวิถีคนชนบท
๑๖๐ ปิดเล่ม | กอง บ.ก.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com