ป้ายประกาศ

ล้านนาคดี

ผีบ้าตาวอด : ผีน่ากลัวในฤดูดอกทองกวาวบาน

ในเทศกาลดอกทองกวาวบาน ดอกงิ้วบานกลางนา ท้องทุ่งนาล้านนามีมนต์เสน่ห์อย่างยิ่งเด็ก ๆ ชอบไปเล่นแถวดงต้นทองกวาว ต้นงิ้ว จนเลยเวลาอันควรจะเข้าบ้านเข้าเรือน พวกผู้ใหญ่จึงสร้าง “ผี” ขึ้นมาเพื่อให้เด็ก ๆ กลัว ไม่กล้าไปเล่นแถวดงทองกวาว ต้นงิ้ว จนเย็นยํ่า ผีนั้นเรียกกันว่า ผีบ้าตาวอด “ผีบ้าตาวอด เป็นครึ่งคนครึ่งผีหรืออมนุษย์จำพวกยักษ์ อวัยวะส่วนที่เป็นตาของมันนั้นดูเหมือนตาบอด แต่มันไม่บอด ในความเป็นจริงแล้วสามารถมองเห็นได้ดี เพียงแต่มันไม่มีแววตาอันเป็นคุณสมบัติของอมนุษย์จำพวก ยักษ์

ตำนานเกี่ยวกับเมืองสุวรรณโคมคำ ฉบับภาษาลาว

การก่อตั้งแว่นแคว้นทางภาคเหนือของประเทศไทยปัจจุบันตามตำนาน (ตำนานก็คือการเขียนประวัติศาสตร์ตามแบบของคนโบราณ) แว่นแคว้นแรกคือ “สุวรรณโคมคำ”

ฟันดาบไทย-ลาว การละเล่นใน “สมุทรโฆษคำฉันท์”

วรรณคดีที่บรรยายเรื่องมหรสพการละเล่นสยามไว้มาก คือเรื่อง “สมุทรโฆษคำฉันท์” ช่วงต้น ๆ ซึ่งเป็นฝีมือของ “มหาราชครู” กล่าวถึงมหรสพต่าง ๆ เช่น หัวล้านชนกัน, ไทย - ลาวฟันดาบ, ชวาแทงกฤช, ชนแรด ฯลฯ
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com