การอ่านหนังสือพาโลกซุ่มเย็น

0

การอ่านหนังสือพาโลกซุ่มเย็น

(กลอนอ่านปางคำ กระทู้)

ม         หัศจรรย์อ่านให้       คุณค่าวรรณศิลป์

ห         ฤทัยหรรษา            ม่วนมวลอักษรฟ้อน

กรรม    ดีพาเพียรฮู้             ปัญญาญาณซอด

หนัง     เนื้อในมนุษย์ล้วน    เลิงล้ำศาสตรศิลป์

สือ       ลายคำสืบค้น          บันทึกบันเทิง

ภาค     ภูมิภายในตน          อ่านดลดีได้

อี         บุ๊กฤาเทียมใกล้       หนังสือสารสื่อ

สาน     สืบการอ่านให้         เยืองย้องส่องแสง

อ่าน     ท่อใดแฮ่งได้          ใสส่องปัญญา

สร้าง    ปัจจัยจารจำ            จื่อดนดีด้าม

คน       พัฒนาตนให้            สูงภูมิพูนค่า

เขียน    ตำราฮับใซ้              ภัยแก้แก่กัน

สร้าง     สังคมฮักฮู้               เฮืองค่าภราดร

สุข       ใจในสวนสาส์น         แห่งอักษราล้ำ

ตลอด   วัยคนคันใซ้              หนังสือเสริมอ่าน

กาล      นานนำโลกให้          หายฮ้อนซุ่มเย็น แท้แล้ว

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

“เนื่องในงานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน, ม. ขอนแก่น ๑๒ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑”

ขอบคุณภาพจาก https://pixabay.com/

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com