เขียนโดย

ชาตรี เสงี่ยมวงศ์

การอ่านหนังสือพาโลกซุ่มเย็น

การอ่านหนังสือพาโลกซุ่มเย็น (กลอนอ่านปางคำ กระทู้) ม         หัศจรรย์อ่านให้       คุณค่าวรรณศิลป์ ห         ฤทัยหรรษา            ม่วนมวลอักษรฟ้อน กรรม    ดีพาเพียรฮู้             ปัญญาญาณซอด หนัง    ...
Read More
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com