By

ชาตรี เสงี่ยมวงศ์

การอ่านหนังสือพาโลกซุ่มเย็น

ม หัศจรรย์อ่านให้ คุณค่าวรรณศิลป์ ห ฤทัยหรรษา ม่วนมวลอักษรฟ้อน กรรม ดีพาเพียรฮู้ ปัญญาญาณซอด หนัง เนื้อในมนุษย์ล้วน เลิงล้ำศาสตรศิลป์ สือ ลายคำสืบค้น บันทึกบันเทิง
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com