กำหนดการงาน ~ “สู่ขวัญสุวรรณภูมิ” เสวนาวิชาการ เล่าขานเรื่องราวสุวรรณภูมิ

กำหนดการงาน ~ “สู่ขวัญสุวรรณภูมิ”

เสวนาวิชาการ เล่าขานเรื่องราวสุวรรณภูมิ

วันพฤหัสที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.30 – 18.00 น.

ณ ห้อง Auditorium ช้ัน 2 ตึก 15 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

12.30 – 12.50 น. ลงทะเบียน

13.00 – 13.15 น.

ประธานลงนามเป็นที่ระลึก บนภาพศิลปะ Graffiti art  (บริเวณด้านหน้างาน)

เข้าสู่พิธีเปิดงาน “สู่ขวัญ สุวรรณภูมิ”

รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ  กล่าวต้อนรับประธานในพิธี อธิการบดีกิตติคุณ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์  กล่าวเปิดงาน

13.15 – 13.30 น.

การแสดงชุด “สู่ขวัญความสุขแห่งสุวรรณภูมิ”

โดย เยาวชนชาติพันธุ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมือง

(กลุ่มบัณฑูรสิงห์) จ.สมุทรสาคร

13.30 – 13.45 น.

การแสดง วงดนตรี “หมาเก้าหาง”

สู่ขวัญสุวรรณภูมิ (3 เพลง) สลับขับขานกานท์กวีชุด “สุวรรณภูมิ”

โดย นายปรีดา ข้าวบ่อ; รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธนนท์; อ.ดุษฎี ปัญญา

13.45 – 13.50 น.

การมอบหนังสือชุด “มหากาพย์ชนชาติไท เต้าตามไต เต้าทางไท”

แด่ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์  โดย ศ.พิเศษ ดร.ชลธิรา สัตยาวัฒนา

การมอบพวงมาลัย  แด่ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ 

โดย ตัวแทนเยาวชนชาติพันธุ์ (กลุ่มบัณฑูรสิงห์) จ.สมุทรสาคร

13.50 – 14.10 น.

เสวนาวิชาการ “สู่ขวัญสุวรรณภูมิ” เล่าขานเรื่องราวสุวรรณภูมิ

  # เรื่องเล่าที่หนึ่ง:  “เรื่องเล่าและ

     เสียงของคนดั้งเดิมในสุวรรณภูมิ: ญัฮกุร/มอญโบราณ”

     โดย ผศ.ดร.พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ 

14.10 – 14.25 น.

การเล่านิทานประกอบภาพวาดและการแสดง    

โดย นายพนม จิตร์จำนงค์ และกลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุร

14.25 – 14.30 น.

การแสดงบทเพลงสู่ขวัญ ชนชาวอาข่า

ผู้ประพันธ์เพลง ผศ.บุญรัตน์ ศิริรัตนพันธ์; บรรเลงเพลงขลุ่ย โดยคุณนัช หาญพาณิชพันธุ์

14.30 – 15.05 น.

     # เรื่องเล่าที่สอง:  “เสือตาย เสือแทน” วาทกรรมทรงอำนาจของชาวไต (ไทยใหญ่) โดย ศ.พิเศษ ดร.ชลธิรา สัตยาวัฒนา

การแสดงนาฏลีลาประกอบเรื่องเล่า โดย กลุ่ม RUNNA (รั้นนา) ลูกหลานเงี้ยวเมืองแพร่ “พิมและเพื่อน” นางสาวลักษณารีย์ ดวงตาดำ; นายพิชชานนท์ เจริญวัฒนวิญญู

15.05 – 15.30 น.

การแสดงลำนำเพลง ย้อนเวลาหาอดีต “Cup of Joy ~ ฮักกันสามวัน”

ศ.พิเศษ ดร.ชลธิรา สัตยาวัฒนา  สื่อสารความนัย; คุณประสาร มฤคพิทักษ์  ย้อนความทรงจำคลอแอคคอเดียน; คุณนัช หาญพาณิชพันธุ์ พลิ้วเพลงขลุ่ย “Cup of Joy”; ร่วมขับลำนำเพลงภาษาไต “ฮักกันสามวัน”

15.30 – 16.00 น. 

พิธี “สู่ขวัญเสือ” แด่ตัวแทนชาวไต (ไทยใหญ่)

การมอบ หนังสือชุด มหากาพย์ชนชาติไท “เต้าตามไต เต้าทางไท”

โดย ศ.พิเศษ ดร.ชลธิรา สัตยาวัฒนา  แด่ตัวแทนชาวไต: อาจารย์ คืนใส  ใจเย็น

การมอบ “ผ้าสู่ขวัญเสือ” แด่ตัวแทนชาวไต : อาจารย์ ปืนคำ พยัคฆวงศ์

และการมอบเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของนักศึกษา  โดย คุณชเล วุทธินันท์ (ตัวแทนมูลนิธิสืบ นาคะเสถียร และโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์แม่) พร้อมกล่าวแสดงเจตนารมณ์

16:00 – 16:30 น.

กิจกรรมการมีส่วนร่วม ในการอ่านชุดความรู้ มหากาพย์ชนชาติไท

“เต้าตามไต เต้าทางไท” เพื่อสื่อสารการแสดง 

โดย นักศึกษาสาขาวิชาสื่อสารการแสดง วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ม.รังสิต

16.30 – 18:00 น.

การแสดง “ขับขานกลกานท์กวี ดนตรีศรีสุวรรณภูมิ” โดย วงดนตรีอีศานคลาสสิกคณะ”หมาเก้าหาง” และคณะกวีอาสา.

Related Posts

มหากาพย์เต้าทางไท
เปิดตัวหนังสือ “มหากาพย์ชนชาติไทฯ”
หนังสือ ๓ เล่มชุด “มหากาพย์ชนชาติไท : เต้าตามไต เต้าทางไท”
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com