ข่าวเด่น/บทความล่าสุด

ความฮู้จากผู้เฒ่า เรื่อง ภาคอีสาน

ฉบับสุดท้ายที่ราชบัณฑิตย์ฯจัดทำและพิมพ์จำหน่ายคือ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตย-สถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ พจนานุกรม ฯ พ.ศ.๒๕๒๕ หน้า ๙๒๖ ให้ความหมายของอีสาน ๒ อย่าง คือ ๑. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ๒. พระศิวะหรือพระรุทร และให้ที่มาของคำ อีสานเป็นภาษาบาลี อีศานเป็นภาษาสันสกฤต

การเตรียมลูกหลานที่ดี คือการวางใจในอนาคต ๓

สอนให้ลูกทำตาม เช่น ตื่นเช้าสอนอาบน้ำ ใส่เสื้อผ้าเอง.. สอนการวางรองเท้าให้ถูกต้อง ทำความสะอาด สอนความรับผิดชอบงานในหน้าที่.. ทำตามที่บอก พร้อมกันนั้นผู้ใหญ่ก็ปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้เขาเห็นอย่างเป็นรูปธรรมและสม่ำเสมอด้วย การเข้าแถวรับบริการหรือทุกกิจกรรมก็ฝึกมาตั้งแต่อนุบาลเคารพสิทธิของคนอื่น

ชาวลาวในจดหมายเหตุประวัติศาสตร์จีน

อักษรตัวนี้ คนทั่วไปมักอ่านว่า “เหลียว” 僚 แต่จริง ๆ แล้วโบราณเขาอ่าน “เหล่า”ทั้งคำว่า 骆 และ 僚 เป็นการถอดเสียงจากภาษาชนพื้นเมืองจนกระทั่งในยุคราชวงศ์ถัง (คริสต์ศตวรรษที่ ๗-๑๐) ชื่อ “เหล่า” เป็นที่นิยมใช้กันมากที่สุดชื่อ “เหล่า-ลาว” เริ่มเรียกกันมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ ๓ ดังนั้นชื่อ “ลาว” จึงเก่ากว่าชื่อ “ไท” มาก

มรดกผ้าอีสาน

อิ้ว เป็นเครื่องกลที่ทำด้วยไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้สัก มีแกนไม้ประกบกันสองอัน ขบกันด้วยเฟืองที่ปลายแกนไม้ทั้งสอง ปลายแกนอีกด้านหนึ่งทำเป็นมือหมุนสำหรับหมุนเฟืองให้แกนไม้ขบเข้าหากัน มีเสาสองข้างเจาะเป็นช่องสำหรับใส่แกนไม้ยึดด้วยลิ่ม เสาทั้งสองตั้งอยู่บนฐานไม้ มีแผ่นไม้ยาว ๆ ไว้สำหรับนั่งทับเพื่อไม่ให้ล้มเวลาอิ้วฝ้าย

ชาวอีสาน มาจากไหน?

อีสานเป็นชื่อเรียกพื้นที่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยที่มีกรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลาง คำว่า อีสาน มีรากมาจากภาษาสันสกฤต สะกดว่า อีศาน หมายถึงนามพระศิวะ

ส่องเมือง: วัฒนธรรม พลังสร้างสรรค์ของอีสาน

วัฒนธรรมอีสานเป็นวัฒนธรรมที่มีพลัง ใครที่ไปชมคอนเสิร์ตนักร้องอีสานวันนี้อาจนึกไม่ถึงว่าจะอลังการขนาดนี้ เพลงเก่าเพลงใหม่ ประยุกต์การลำ พร้อมกับนาฏลีลาที่ร้อนแรง อ่อนช้อยและสวยงาม และปรับอย่างไรก็มีกลิ่นอายและสีสันของวัฒนธรรมอีสาน

ท่ามกลางความขัดแย้งทางความคิด ต่อผู้คนรอบข้างและญาติมิตร

ทุกสังคมทุกประเทศบนโลกใบนี้ หลากหลายแนวคิดชีวิตมีร้อยแปดวิถีปฏิบัติ และการรับเชื่อ ไม่มีชีวิตที่ดีพร้อม และไม่มีสังคมที่สัมบูรณ์ ถ้าพวกเราพึ่งลำแข้งตน สร้างเศรษฐกิจเพื่อชีวิตและครอบครัว ถ้าพวกเราเสริมสร้างความสุขให้ตน ให้ผู้คนรอบข้าง ให้วงงานสัมมาอาชีวะ และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

เดินตามรอยทาง เดโช บุญชูช่วย และสมบูรณ์ วรพงษ์

ต้องลดธงครึ่งเสาอีกครั้งแล้ว ตลอดแนววรรณกรรมคนสรรค์สร้าง ทั้งเหนือใต้ออกตกและส่วนกลาง แด่ผู้ที่ถากถางเส้นทางไทย แม้ฟ้ากว้างทะเลหลวงโปรดอำนวย รับ "เดโช บุญชูช่วย" สู่หนไหน แต่ผลงานยัง "เดชะ บัญชาชัย" ให้ผู้คนได้เติบใหญ่ในปัญญา โน่นดงดอยแดนล้านนามาอาดูร โอบ "สมบูรณ์ วรพงษ์" ร่วมวงศา โดย "บวร รัตนสิน" หยิ่งอิสรา ยังสง่างดงามกลางใจชน

พระแซกคำ

พระแซกคำ พระพุทธรูปสำคัญซึ่งปัจจุบันประดิษฐานอยู่ ณ วัดคฤหบดี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม. นั้น คนส่วนใหญ่เข้าใจว่า เป็นพระพุทธรูปจากประเทศลาว(ล้านช้าง) แต่จากประวัติศาสตร์ลาว มีบันทึกชัดเจนว่า พระเจ้าโพทิสาราช (โพธิสารราช) พระราชบิดาของพระเจ้าไชยเชถถาทิราช (ไชยเชษฐาธิราช) ขอไปจากนครเชียงใหม่-ล้านนา

ข้าวปุ้นงานบุญอีสาน

ข้าวปุ้น คืออาหารที่ทำจากแป้งข้าวเจ้า โดยมีกระบวนการทำเป็นเส้นยาว ๆ แล้วจับเป็นจับเล็กจับใหญ่ตามใจชอบ มีทั้งแป้งหมักและแป้งสดแล้วแต่ต้องการ

หนังสือเล่มใหม่

ติดตามเรา

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com